Kolektivna pogodba

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

Članicam in članom Glose pripadata 20 % višja jubilejna nagrada in solidarnostna pomoč!  (Obrazca sta zgoraj:  jubilejna nagrada / solidarnostna pomoč - zahteva za izplačilo.)

Aktualni zneski prejemkov:   AKTUALNI ZNESKI PREJEMKOV (do 31. 8. 2022).pdf

AKTUALNI ZNESKI PREJEMKOV (od 1. 9. do 31. 12. 2022).pdf

AKTUALNI ZNESKI PREJEMKOV (od 1. 1. do 30. 6. 2023).pdf

AKTUALNI ZNESKI PREJEMKOV (od 1. 7. 2023).pdf

AKTUALNI ZNESKI PREJEMKOV (od 1. 1. 2024).pdf

Plačna lestvica:   Plačna lestvica.pdf

Datoteke

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS (KPND_npb47)

Aneks h KPND (01. 06. 2021, Ur. l. RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021)

Aneks h KPK (kilometrina 2020)

Aneks h KPND (kilometrina 2020)

Aneks h KPND (regres 2020)

Aneks h KPND (regres 2019)

Aneks h KPND (03. 12. 2018)

Aneks h KPND (Ur. l. RS, 46/2013)

Aneks h KPND (Ur. l. RS, 40/2012)

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS_npb12)

Aneks 12 h KPJS (03. 12. 2018)

Aneks 10 h KPJS (27. 07. 2017)

Aneks 13 h KPJS (13. 10. 2022)

Aneks h KPND (13. 10. 2022)

Napredovanja na kratko

KPJS - razlage

KPND - razlaga 40. člena

KPND - razlaga 29. člena

KPND - razlaga 12. člena Aneksa 40/2012

Prvak in vrhunski glasbenik (pravilnik)

Priznani ustvarjalci (merila in kriteriji)