Glosa se pridružuje boju

Skupaj!

ZA VIŠJE PLAČE!!!

Protestni shod: sreda, 5. december 2018, ob 11. uri, pred delodajalskimi organizacijami na Dimičevi ulici 13 v Ljubljani.

Predlog Zakona o minimalni plači, ki je bil vložen v Državni zbor, je odprl ne samo vprašanje ustrezne minimalne plače, temveč je pokazal na vse razsežnosti prenizkih plač delavcev in delavk, posebej v zasebnem sektorju. Reakcije delodajalcev na vložen predlog so prekoračile vsako mero zdravega razuma, višek vsega pa je bila izjava, da delodajalci izstopajo z vseh ravni socialnega dialoga, tudi na bipartitni ravni, kar pomeni, da se ne bodo več pogajali za plače v kolektivnih pogodbah, celo več, razumeti je bilo, da bodo odpovedovali kolektivne pogodbe. Na tej točki je treba delodajalcem dati jasen in glasen odgovor: NE!!!

Spodbujeni z zgornjimi grožnjami opozarjamo, da smo delavke in delavci zasebnega in javnega sektorja med finančno in ekonomsko krizo nosili veliko breme. Delodajalci so pritiskali na zniževanje pravic iz naslova delovnega razmerja, vsak dan znova smo trepetali, ali bomo sploh ohranili zaposlitev, pristajali smo na nevzdržne delovne razmere, se vseskozi soočali s stečaji in drugimi delavskimi stiskami ter se na koncu brez služb znašli na zavodu za zaposlovanje. Ko danes poslušamo o gospodarski rasti in vedno večjih dobičkih podjetij, ko opazujemo, kako prihodki najbogatejše peščice samo še naraščajo, se upravičeno sprašujemo, kdaj bomo na vrsti mi. Ker so pravice vedno priborjene in nikoli podarjene, lahko uspemo samo združeni, solidarni in organizirani. Skupaj bomo zahtevali ohranitev kolektivnih pogodb, skupaj se bomo borili za zvišanje naših plač in skupaj zahtevati, da nas delodajalci spoštujejo. Višje plače, boljše kolektivne pogodbe in dobri delovni pogoji so pomembni tudi za mlade ter prekarne delavke in delavce, saj lahko pripomorejo k zmanjšanju prekarnega dela in boljši zaščiti za vse. Pomembni so za naše pokojnine, pomembni so za razvoj družbe. Protestu se tako pridružujejo tudi prekarci, mladi in upokojenci. Prav je, da delodajalcem skupaj, enotni in povezani, pokažemo, da se ne bomo pustili prestrašiti in izsiljevati! Zahtevamo spoštovanje in dostojno plačilo za opravljeno delo – za delavke in delavce vseh generacij, ozadij in poklicev!  

Glavno sporočilo in zahteve: 

-        ZAHTEVAMO VIŠJE PLAČE!

-        Podpiramo spremembe Zakona o minimalni plači!

-        Podpiramo pogajanja za sklenitev kolektivnih pogodb!

-        Ostro nasprotujemo odpovedovanju kolektivnih pogodb!

 https://www.zsss.si/z-veseljem-delam-raje-zivim/

 fb: SKUPAJ ZA VIŠJE PLAČE!!!

 

kozak-vidyizhdzhaie-cossack-ukrainian-song.mp4

Galerija

Datoteke

Skupaj za višje plače!

Obvestilo pred protestnim shodom_4.12.2018

Internacionala

NULL