Kandidatkam za državni zbor

Predvolilna vprašanja

V Glosi smo sveto prepričani, da bi nas brez negovanja narave in kulture že zdavnaj pobralo in da je za izkoreninjenje zmote, ki vidi zgolj številke in ne zasleduje osnovnega smotra po ohranjanju in brezpogojni skrbi za naravno in kulturno-umetniško bogastvo, močan podporni sistem v obliki usposobljene in trdne politične oblasti nujen. V nasprotnem primeru bi se temelji, ki s(m)o jih mnoge generacije mukoma izgrajevale skozi stoletja, razrušili in postali bi nevidna družba

Za delovanje pravne in socialne države ter obstoj občečloveških pravic je treba okrepiti sodelovanje med državnimi organi, lokalnimi skupnostmi in vsemi drugimi deležniki, katerih trajna naloga je udejanjati več in boljše namesto manj in slabše. Oblastniki so dolžni učinkovito zagotavljati sredstva za kulturo in naravovarstvo, vsi skupaj pa moramo utrjevati ti krhki doméni, ne glede na vsakokratno politično garnituro. Kvaziracionalizacije in psevdovarčevanja vnaprej zavračamo, saj najbolj udarijo po prizadevnih in nič krivih.

Glosa prisega na pravico do dostojnega posameznikovega in skupnega dela, na upravičenost do pravočasnega in poštenega plačila, na svobodno kulturno-umetniško ustvarjalnost, na varno in zdravo delo in življenje, na človeka vredno staróst, na uresničevanje človečanskih standardov in osebne dignitete, na demokratične in kulturne medsebojne odnose, na sposobnost najprej pomesti pred svojim pragom. Zavedamo se zahtevnih časov in njihovih izzivov, zato smo pripravljeni trdó delati za zavarovanje in vzdig dosežene ravní socialne varnosti in takšne kulturne podobe, ki nas bo vodila iz uspešne preteklosti v učinkovito prihodnost, da bomo ohranili nacionalno samobitnost in človeško dostojanstvo. Čeprav smo sindikat kulture in narave, smo občutljivi na celokupne razmere v Sloveniji in na stanje slehernega njenega prebivalca. Ko boste prevzeli oblast, bomo primorani konstruktivno sodelovati, saj lahko le družno zaplujemo v boljši jutri. Danes pa vas prosimo za odgovore na deset vprašanj oziroma za pojasnila o načrtih za vodenje države. 

  1. Ali in kako boste vzpostavili socialni dialog, ki je že več kot leto dni na mrtvi točki? 
  2. Boste ohranili enotni plačni sistem javnega sektorja oziroma na katerih področjih ga boste izboljšali?
  3. Boste dali prednost strokovnosti in usposobljenosti pri kadrovanju v državnih / javnih podjetjih, javnih zavodih in javnem sektorju nasploh oziroma boste poskrbeli za neodvisnost in apolitičnost direktorjev / predstojnikov? 
  4. Boste samozaposlenemu na področju kulture končno priznali status delavca in pravico do kolektivnega pogajanja / dogovarjanja? 
  5. Ali in na kakšen način boste vzpostavili volilni sistem, ki bo odražal pristno voljo volivcev in v katerem ljudstvo ne bo več podložnik strankokracije? 
  6. Kako si predstavljate zeleni prehod v razogljičeno družbo oziroma kakšna so vaša stališča do gradnje novih hidroelektrarn in večjih polj vetrnih elektrarn? 
  7. Kakšen je po vašem mnenju položaj Republike Slovenije v luči novih geopolitičnih razmerij in grožnje vojne v neposredni bližini? 
  8. Kdaj boste zagotovili dosledno spoštovanje Zakona o javni rabi slovenščine, po katerem morajo vse elektronske komunikacijske in kontrolne naprave omogočati izbiro slovenščine in slovenskega črkopisa, oziroma kdaj bodo avtomobili, računalniki, tablice, telefoni vseh znamk, brez izjem –, ki se prodajajo na slovenskem trgu, končno znali slovensko? 
  9. Kaj boste storili, da kvote slovenske glasbe na (zasebnih) radijskih in televizijskih postajah ne bodo več upadale in kdaj bo Akos - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije postala učinkovita, kot se od nje pričakuje, radijske frekvence pa se ne bodo preprodajale kot rabljena vozila? 
  10. Ali bodo vaši morebitni poslanci in člani ožjega vodstva stranke nepreklicno odstopili, če bodo v prihajajočem mandatu ravnali v nasprotju s svojimi predvolilnimi obljubami?

 Izvirno na →  Glosa_Predvolilna vprašanja 2022.pdf

 Odgovori →   DeSUS.pdf       Resni.ca.pdf        SDS.pdf        NSi.pdf        Levica.pdf        Naša dežela.pdf        SD.pdf        LMŠ.pdf

Galerija

Datoteke

Glosa - Predvolilna vprašanja

NULL