Odziv na spreminjanje Zujika

Razočarani smo in jezni, gospod minister!

Na protestnem shodu ob splošni stavki javnega sektorja 24. januarja 2018 smo videli in se zamislili nad sporočilnostjo trenutka,

ki pravzaprav le ugotavlja v nebo vpijoče žalostno dejstvo.

Osnutek krši vse, kar je več kot desetletje teklo utečeno in velikokrat v vsestransko korist. Z dogovorjenih poti, ki smo jih (pre)hodili skupaj, ste zašli, na socialno partnerstvo ste pozabili, predhodna usklajevanja prezrli …

In kakšna naglica! Vaša pregovorna preudarnost se je izgubila, zato vam moramo znova in spet ponoviti nemški pregovor: »Hitrost se obnese le tedaj, ko loviš bolhe.«

Vsebinske pripombe bomo poslali, kot jih zmeraj. Danes le še to: zgrešili ste, da bolj ne bi mogli. Namesto odpravljanja očitnih, nesporno ugotovljenih in večkrat obrazloženih krivic, ki jih delavci in drugi ustvarjalci na področju kulture preživljajo iz dneva v dan in iz leta v leto, ste se lotili podviga, ki mu niste in ne boste kos. Neverjetno, nekaj mesecev pred volitvami NA SILO in NA SLABŠE spreminjati KULTURNI/UMETNIŠKI SISTEM?!

Razočarani smo in jezni.

Osnutek:     Zujik2018.pdf

Prvi odziv:     GlosinNErokohitrskemuZujiku!.pdf  

Drugi odziv:     DE_ProtirokohitrskemuZujiku_1.2.2018.pdf

Tretji odziv:     Glosa-SukiodzivnaZujik2018_6.2.2018.pdf

Gledališčnikov odziv:     PRIPOMBENADOPOLNITVEZUJIKA.pdf

Galerija

NULL