5. skupščina Sindikata Glosa

24. april 2018

Zbrani na 5. skupščini Sindikata Glosa so zaupali mandat 2018 – 2023  glavnemu odboru /Tomaž Bregant, Javni zavod Triglavski narodni park, Marisa Čebular, Mestna knjižnica Ljubljana, Matej Demšar, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Janez Dolinšek, Knjižnica Domžale, Elizabeta Fičur, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Andreja Kos, Mariborska knjižnica, Denis Miklavčič, RTV Slovenija/, nadzornemu odboru /Špela Benčina, SNG Opera in balet Ljubljana, Polonca Kores, Lutkovno gledališče Ljubljana, Anita Virag, Narodni muzej Slovenije/, statutarni komisiji /Goran Filipič, Narodni muzej Slovenije, Tadej Kenig, SNG Opera in balet Ljubljana, Eva Kocuvan, Narodni muzej Slovenije/, častnemu razsodišču /Mirsad Begić, ZSSS/Suki, Janez Dolinšek, Knjižnica Domžale, Metka Vister, RTV Slovenija/ in predsedniku /Mitja Šuštar, Sindikat Glosa/. Želimo jim (bolj) uspešno delo. Pred vrhunskim oblikovanjem Lucije Čakš (»Kjer je dim, je tudi ogenj ... Dimna mehkoba pomeni kulturo, umetnost, to mehkejšo plat življenja. Barvno se ujema oziroma se približuje logotipu Glose ...«)  pa preprosto snamemo klobuk. 

Galerija

Datoteke

Lepak/letak

Poročilo o delu v preteklem mandatnem obdobju

NULL