Zmeda!

Predlog ZMed-1 (EVA 2023-3340-0019) 

Na spletu je bil 12. 12. 2023 objavljen predlog Zakona o medijih (EVA 2023-3340-0019; v nadaljevanju: predlog). Pri pregledu predloga imetniki pravic po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), združeni v sindikate, interesna združenja in kolektivne organizacije, ugotavljamo, da predlog sprememb zakona ne rešuje temeljnih težav, ki jih že več let opažamo, in na katere smo že opozarjali. Še več: predlog skuša celo legalizirati kršitve, ki so evidentne pri nekaterih izdajateljih radijskih in televizijskih programov in ki bodo omogočile prevzem celotnega javnega medijskega prostora (medijski monopol) s strani nekaterih posameznikov. V nadaljevanju opozarjamo na nekatere bistvene točke, ki jih po našem mnenju predlog zakona s predlaganimi spremembami ne rešuje, marveč težave celo poglablja.

Besedilo je tukaj:  TUKAJ

NULL