Vodstvo

PREDSEDNIK

Mitja Šuštar, predsednik
Sindikata kulture in narave Slovenije

 

 

PODPREDSEDNIK

mag. Andrej Sraka, podpredsednik
Sindikata kulture in narave Slovenije

 

 

PODPREDSEDNIK

Matej Demšar

Matej Demšar, podpredsednik
Sindikata kulture in narave Slovenije