2011

TEA LUKAN KLAVŽER, sindikalna zaupnica Sindikata Glosa v Javnem zavodu Triglavski narodni park in članica glavnega odbora, prejme Glosin klobuk za leto 2011

Sindikat Glosa sprejema na mnogih področjih številne odločitve. Za prenekatero čas pokaže, da bi lahko bila boljša, še učinkovitejša … (Če bi bil človek vedež, ne bi bil revež.) Le na kadrovskem področju se mi zdi, da doslej nismo delali hujših napak – izbiramo in volimo vedno dobre, nagrajujemo pa brez izjeme samo najboljše.

Pa to ne gre pripisati le našemu posebnemu občutku za sodelavce; najbrž preprosto ne more biti drugače, saj v kulturi in v varstvu narave ni slabih.

Zato tudi pri iskanju letošnjega klobučnika ali klobučnice ni bilo zadrege, kar soglasno smo se zagledali v leta 1960 rojenega bika ženskega spola, geografinjo in etnologinjo, ki je svoje izkušnje nabirala v Kamniški gimnaziji Rudolfa Maistra, na Srednji tehnični šoli v Ljubljani in na Zavodu za varstvu naravne in kulturne dediščine v Kranju zato, da bi se lahko uspešno spopadala, že sedemnajsto let,o s strokovnim in že kar nekaj let tudi s sindikalnim delom svojega zavoda, kjer je bila tudi pobudnica za ustanovitev sindikalne skupine Glosa.

Da ne bi imeli prevelikih težav pri ugibanju, je morda treba dodati, da se rada potepa, stika po bolšjakih, obiskuje likovne razstave, zbira stare razglednice, namesto aspirinov obdeluje vrtne gredice, igra klavir, svetuje pri opremljanju, hodi na kuharske tečaje, rada bere, strastno igra tarok in skače s padalom.

Vse to s Sindikatom Glosa ali vsaj z Glosinim klobukom nima ničesar skupnega.  Vzrok naše posebno velike pozornosti je njena izjemna občutljivost za krivico, uporna vztrajnost, sposobnost tvornega komuniciranja v zavodu, z Ministrstvom za okolje in prostor in v glavnem odboru Sindikata Glosa.

Razlog za soglasno odločitev za klobuk pa je še najlažje razbrati kar iz njenega sporočila glavnemu odboru. Citiram: »Z veseljem vas obveščam, da se je po treh letih uspešno zaključilo prizadevanje Sindikata Glosa in naše sindikalne skupine za odpravo nesorazmerij, ki so nastala kot posledica neupoštevanja napredovanj nekaterih delavcev pri prevedbi plač ob prehodu v nov plačni sistem leta 2008. In krivice, ki so bile storjene mnogim njenim sodelavcem leta 2008, so bile poravnane že ob prihodnji plači.«

In čigav je ta citat? Tein. Tea, čestitamo!

Doro Hvalica

Galerija