Avtomobili morajo znati slovensko!

'Privzeto' smo občutljivi, ko gre za pravilno (javno) rabo slovenskega jezika

Po objavi članka v Motoreviji Slovenščina v avtomobilih: Zakaj je to pomembno? (januar - februar 2021) ter ob izjavi Avtomoto zveze Slovenije in Zveze potrošnikov Slovenije /AMZS, ZPS/ z dne 31. 05. 2021 Resolucija-slovenski-jezik (ob glasovanju o Resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021 - 2025) smo se še bolj utrdili v prepričanju, da se na področju uporabe slovenščine v avtomobilih in drugih motornih vozilih dogajajo hude nepravilnosti.

Zakaj bi morali avtomobili znati slovensko? Prvič zato, ker smo se vsi skupaj na vseh ravneh dolžni boriti za pravilno in ustrezno rabo slovenskega jezika, ki je tudi uradni jezik EU. Drugič zato, ker so motorna vozila nevarna stvar v pravnem in pravem pomenu besede, zaradi česar mora sleherni voznik v vsakem trenutku iz varnostnih razlogov razumeti sporočila na zaslonu, v smislu »da ne bo prepozno«. In tretjič, gre za težko kršitev pravnega reda Republike Slovenije. Pristojni organi se izmikajo in napačno tolmačijo oziroma celo ignorirajo drugi odstavek 20. člena Zakona o javni rabi slovenščine, po katerem mora biti v elektronskih komunikacijskih in kontrolnih napravah omogočena izbira slovenščine in upoštevan slovenski črkopis. Nesprejemljivo je, da država s svojimi mehanizmi ne vzpostavi zakonitega stanja ter proizvajalcev / uvoznikov avtomobilov, ki na slovenskem trgu še kar ne »komunicirajo« v slovenščini, ne prisili, da v računalniško (programsko) opremo vključijo slovenske menije.  (Iluzij o vzpostavitvi korektnih in konkretnih govornih pomočnikov v slovenščini si trenutno niti ne ustvarjamo.)

Po našem prepričanju morajo biti vse elektronske komunikacijske in kontrolne naprave tudi slovensko 'govoreče'!

Zato smo predlagali skupno akcijo z javno obsodbo grehov in grešnikov, ki ostajajo del problema, in z odločno zahtevo po takojšnji vzpostavitvi zakonitega stanja, v upanju, da vendarle uspemo premakniti togo birokratsko kolesje. Ob tem izpostavljamo svetlo izjemo, Službo za slovenski jezik pri Ministrstvu RS za kulturo /MK/, ki jo vodi g. Marko Jenšterle.

Dne 21. 09. 2021 je MK poslalo Trgovinski zbornici Slovenije / Sekciji za osebna motorna vozila poziv k upoštevanju Zakona o javni rabi slovenščine, naj najpozneje v 6 mesecih dosledno poskrbijo za ustrezne prevode vseh uporabniških vmesnikov oziroma za to, da bodo vse informacije, ki so v elektronskih napravah avtomobilov namenjene uporabniku, podane tudi v slovenščini (izvirnik v  pdf  je spodaj, v 'Datotekah'):                                                                                                                                            

  

Številka: 614-2/2021/78

Datum:  21. 9. 2021

Spoštovani,

v zadnjih letih smo bili na Ministrstvu za kulturo seznanjeni s številnimi opozorili in pritožbami državljanov, da mnoge elektronske naprave, med njimi predvsem uporabniški vmesniki v avtomobilih in mobilnih napravah, ne omogočajo izbire slovenskega jezika. Ker gre pri tem za neposredno kršitev Zakona o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04 in 8/10), smo se odzivali ne le s pojasnili in podporo rabi slovenščine, temveč tudi s prijavami pristojnim inšpektoratom. Zakon namreč v drugem odstavku 20. člena jasno določa: »V elektronskih komunikacijskih in kontrolnih napravah mora biti omogočena izbira slovenščine in upoštevan slovenski črkopis.«

V zvezi s to problematiko smo se pred kratkim sestali s predstavniki Avto-moto zveze Slovenije, Zveze potrošnikov Slovenije in Sindikata Glosa. Ugotovili smo, da uporabniški vmesnik, ki ni preveden v slovenščino, v vsakdanjem življenju predstavlja tveganje za uporabnike, zlasti starejše in tiste, ki tujih jezikov ne razumejo. V kočljivih situacijah (npr. ob nenadnih opozorilih na zaslonih v avtomobilih) lahko celo ogroža varnost in zdravje uporabnikov vozil in drugih udeležencev v prometu. Zgolj tiskana navodila v slovenskem jeziku niso dovolj, saj med uporabo avtomobila in drugih naprav za večino primerov niso učinkovita. V nobenem primeru sodobnih izbirnikov ni mogoče opisati ali v celoti nadomestiti s tiskano obliko. Poleg tega nemožnost izbire slovenskega jezika potrošnikom pogosto preprečuje uporabo določenih funkcionalnosti zaradi tveganja napačne uporabe in jih spravlja v osebne stiske. Hkrati slovenščino v Sloveniji odriva na rob in ne upošteva pravnega reda, čeprav je tudi slovenščina uradni jezik Evropske unije.

Z veseljem sicer opažamo, da se kar nekaj zastopnikov avtomobilskih znamk in uvoznikov zaveda pomena rabe slovenščine in da so poskrbeli za slovenski prevod uporabniškega vmesnika, s čimer močno prispevajo k razvoju slovenskega izrazoslovja (standardizacije) na tem področju. Silovit razvoj umetne inteligence v povezavi z jezikovnimi tehnologijami pravzaprav že v tem trenutku omogoča prevode v različne jezike ob razumnih finančnih vložkih, in tudi slovenščina je v digitalnem okolju precej razvita, tako da majhnost trga ne more in ne sme biti več izgovor.

Zato pozivamo še preostale zastopnike avtomobilskih znamk, ki jim s tujimi podjetji še ni uspelo skleniti dogovora za prevod infozabavnega, navigacijskega in informacijskega sistema v slovenščino, da tudi njihovi avtomobili čim prej spregovorijo slovensko. Od vseh zastopnikov pa pričakujemo, da čim prej poskrbite tudi za razvoj in rabo govornih pomočnikov oziroma vmesnikov/aplikacij v slovenščini. Le tako bomo lahko dosegli večjo varnost pa tudi zadovoljstvo slovenskih uporabnikov.

Pozivamo vas torej k upoštevanju Zakona o javni rabi slovenščine, tako da najpozneje v šestih mesecih dosledno poskrbite za ustrezne prevode vseh uporabniških vmesnikov oziroma za to, da bodo vse informacije, ki so v elektronskih napravah avtomobilov namenjene uporabniku, podane tudi v slovenščini – zlasti v novih, če je to možno, pa tudi v obstoječih avtomobilih.

Lep pozdrav. 

                                                                                     Marko Jenšterle

                                                                        vodja Službe za slovenski jezik

 

Povezava na AMZS    #Srečanja: Avtomobili morajo znati slovensko! | AMZS

                              → Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 podprla slovenščino v avtomobilih | AMZS

                              →   2021-09-21-poziv-MK-avtomobilskim-uvoznikom-slovenski-jezik-v-vse-avtomobile

Povezava na ZPS →  zmaga-za-potrosnike-ministrstvo-za-kulturo-pozvalo-naj-avtomobili-z-vozniki-komunicirajo-po-slovensko

Povezava na ZSSS →  Avtomobili morajo znati slovensko! – Sindikat Glosa v boju za pravilno in ustrezno rabo slovenskega jezika

SAZU →    4.izjavaSAZU.PDF   +  08_Jezikovnakrajina_KomisijazaSJpriSAZU.PDF

Poziv k obvarovanju maternega jezika →   Maternijezik_Poziv_22.3.2022.pdf

Galerija

Datoteke

Poziv k obvarovanju maternega jezika (DE, 7. 4. 2022)

Resolucija o NPK 2022–2029 (22. 02. 2022)

Slovenščina v uporabniških vmesnikih v avtomobilih in mobilnih napravah - Poziv MK (21. 09. 2021)

Izjava ob Resoluciji o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021-2025 (31. 05. 2021)

Delavska enotnost (07. 10. 2021)

Avtomobili morajo znati slovensko (11. 10. 2021)

NULL