Splošna stavka javnega sektorja

Tudi Glosa je 24. januarja 2018 stavkala in protestirala.

"S pomenom kulture in z lepoto narave se slovenski politiki radi (po)hvalijo na raznih proslavah domá in na tujem, ker tako njihov govor izpade bolj verodostojno in kot tak mogoče vlije nekaj dodatnega upanja v njihov politični obstanek.

Ampak v Sloveniji obstajamo konkretni ljudje, ki ohranjamo to kulturo in to naravo. Kulture in narave ne ohranjajo visokoleteči stavki politikov, izrečeni enkrat ali dvakrat letno.

Pa vendar ti isti politiki, ki se hvalijo s fantastično gospodarsko rastjo (ki je bila v letu 2017 že 4,5 % in tako že četrto leto nad 2,5 %, kar je bila v Zujfu določena meja za odpravo varčevalnih ukrepov), še vedno ne želijo te gospodarske rastí deliti z delavci v kulturi in naravi, še vedno nočejo odpraviti v 'času krize' sprejetih varčevalnih ukrepov, ki so nam krepko znižali plače in okrnili številne pravice!

Na račun kulture in narave – in večine poklicev v javnem sektorju – se torej po štirih letih gospodarske rasti v Sloveniji še kar naprej varčuje. Ker se nam to zdi nezaslišano in ponižujoče, smo se odločili za stavko.

S stavko zahtevamo, da se delavcem v kulturi in naravi prizna vrednost, da se nam vrne dostojanstvo, da bomo tudi mi deležni gospodarskega uspeha države, h kateremu prispevamo; tako kot smo bili v 'času krize' deležni neuspeha, ko so nam vsilili zategovanje že tako preveč zategnjenih pasov …

Dokažite, da se vam slovenska kultura in narava res zdita pomembni! Mi vam to dokazujemo sleherni dan.

Janez Dolinšek"

 

"Zaposleni na Zavodu RS za varstvo narave podpiramo stavko in se ji pridružujemo!

Že celo desetletje mineva od uveljavitve novega plačnega sistema v javnem sektorju! V vseh teh letih ni bilo posluha in volje, da se za področje varstva narave uredi normativni del kolektivne pogodbe. Zato zaposleni v varstvu narave nimajo možnosti napredovanja v strokovne nazive in zato njihove plače zaostajajo za plačami javnih uslužbencev v drugih dejavnostih. Zaposleni so bili oškodovani tudi, ker ni posluha za odpravo očitno prepoznane anomalije iz leta 2008 za delovno mesto višji naravovarstveni svetovalec, in to za en sam samcat plačni razred!

Zgroženi smo nad načinom in potekom pogajanj za odpravo anomalij, saj so vladni pogajalci nastopali avtoritativno, z naborom 'vzemi ali pusti!', predloge sindikatov pa so preprosto prezrli. To je daleč od socialnega dialoga in demokracije.

Zahtevamo:

  • da vlada preneha s kršenjem dogovorov s sindikati,
  • takojšnjo odpravo anomalij in varčevalnih ukrepov,
  • odpravo znižanja 8 % vrednosti plačnih razredov,
  • plačilo stavke!

Stavkamo, ker zahtevamo pravično plačilo in sklenitev nove Kolektivne pogodbe za dejavnost okolja in prostora.

Naše zahteve so razumne in upravičene!

Matej Demšar"

 

Poročilo s pogajanj in zahteva za popravek    Porociloinzahtevazapopravek.pdf

Stavka za konec neenake obravnave    DE_Stavkazakonecneenakeobravnave_1.2.2018.pdf

Izjava za javnost:     Izjavazajavnost30012018.pdf

Protestni shod   24. 01. 2018 med 12.05 in 13.00 uro pred vladno palačo na Gregorčičevi ulici v Ljubljani.

Podpora SDTS    SDTS_Podporastavkivjavnemsektorju-24.1.2018.pdf

Podpora SSSH    SSSH,pismopotporestrajkuujavnomsektoruuSloveniji.pdf

Podpora SDRES:     SDRES_PodporastavkiJavnegasektorja2018.pdf

Podpora ZSSS    ZSSS_Pismopodporejavnisektor.pdf

Vabilo/izjava:     Nov.konf.VVS,GLOSA,VIR_16.1.2018.pdf   

Izjava za javnost:     Izjava15.1.2018.pdf

Glosino javno pismo   Glosa_Izjavaobstavki24.1.2018.pdf

Izjava sindikata Glosa ZRSVN   Stavka24.1.2018-obvestiloGlosaZRSVN.pdf

Napoved stavke   Stavka24.1.2018_Napoved.pdf

Sklep o začetku stavke:    Stavka24.1.2018_Sklep.pdf 

Lepaki in letaki   Letak-splosnastavka.pdf

                                  Letak-protestnishod.pdf

Galerija

NULL