Javno pismo

Za ustreznejše vrednotenje dela v kulturi!

Ljubljana, 13. januarja 2023 – Sindikalna konferenca kulturnih organizacij Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SK KO Sviz) in Glosa – Sindikat kulture in narave Slovenije opozarjata na zaostajanje plač zaposlenih v kulturnem sektorju ter posledično vse večje pomanjkanje kadra v javnih kulturnih zavodih. Slednje se kaže v močno oteženem delovanju zavodov, kar njihova vodstva že skušajo reševati na različne načine, po informacijah s strani članstva zlasti s stalno prekomerno obremenitvijo obstoječega kadra.

V aktualni koalicijski pogodbi je zapisano zagotovilo, da bo ministrstvo za kulturo ponovno postalo zaščitnik in zaveznik kulture, sogovornik vseh akterjev na področju kulture. A realnost, s katero se soočata oba reprezentativna sindikata na področju kulture, je povsem nasprotna. Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko se na posredovane dogovorjene predloge sprememb in posamezne pozive sindikatov sploh ne odziva. Njena molk in pasivnost v obdobju številnih pobud in intenzivnih prizadevanj za odpravo plačnih nesorazmerjih med poklici oziroma zaposlenimi v javnem sektorju Svizu in Glosi predstavljata razlog za veliko zaskrbljenost, posledice (ne)ravnanj aktualnega vodstva ministrstva za kulturo pa bodo le še znova in dodatno prizadele kulturne delavke in delavce.

Sviz in Glosa opozarjata na podplačanost zaposlenih tako v umetniškem / strokovnem delu kulture kot pri podpornih poklicih, zato je nujno takoj pristopiti k pogajanjem in odpraviti plačna nesorazmerja. Tudi zaposleni v kulturi se lahko poslužujemo skrajnih sindikalnih ukrepov (denimo stavke), vseeno pa upamo, da to ne bo potrebno in bo možno o nastalih napetostih in neenakostih vzpostaviti takojšen dialog z ministrstvom za kulturo.

Irena Porekar Kacafura, predsednica SK KO Sviz

Mitja Šuštar, predsednik Glose

 

Op. M. Š: Tudi varstvo narave je – še bolj! – kadrovsko in plač(il)no podhranjeno. Potrebno bo odločno delovanje.

Galerija

Datoteke

Sviz in Glosa za ustreznejše vrednotenje dela v kulturi (13. 1. 2023)

NULL