Pravna pomoč

Ko potrebujem pogovor, informacijo, nasvet ali pomoč, ko želim izkoristiti članske ugodnosti, zavarovati pravice iz dela, delovnega razmerja ali socialnega položaja,

se obrnem na predsednika Mitja Šuštarja (mitja.sustar@sindikat-zsss.si)

oziroma na naše strokovnjake po območjih znotraj Zveze svobodnih sindikatov Slovenije: 

https://www.sindikat-glosa.si/sl/content/obmocni-odbori.html