SARS-CoV-2 (COVID-19)

Boj proti koronavirusu

Zavarujmo zdravje, obvarujmo življenje!

Delavkam in delavcem, katerih prisotnost na delovnem mestu ni nujno potrebna, naj delodajalci priznajo čakanje na delo doma ali naj jim – ko je to možno in v dogovoru z njimi – omogočijo opravljanje dela na domu!

Pozivamo k polnemu nadomestilu plače za čas čakanja na delo v skladu z drugim (+ sedmim) odstavkom 137. člena Zdr-1. 

Odrejanje prisilnega dopusta ni zakonito, ravno tako ni dopustno enostransko odločanje o 'kompenziranju' t. i. viškov/manjkov ur.

Samozaposlenim v kulturi pa je nujno priznati ustrezna nepovratna sredstva zaradi odpovedanih dogodkov ter jim pokriti prispevke za socialno varnost iz proračuna kljub neizpolnjevanju kriterija o izjemnem kulturnem prispevku in preseganju predpisanega dohodkovnega cenzusa.

Bodimo solidarni in odgovorni:  ZSSS_Bodimosolidarniinodgovorni.pdf

Več spodaj in na  https://www.zsss.si/korona-virus/   + info točka  https://www.zsss.si/info-tocka-zsss-korona-1111/

Datoteke

Pustite ljudstvu živeti in takoj sprostite kvazisproščene ukrepe 14. 5. 2021

Odprto pismo PS SJS 29. 9. 2021

Glosa_Poziv 9. 3. 2020

Glosa_Poziv s prošnjo 13. 3. 2020

Glosa_Apel za zaščito slovenskih avtorjev glasbe 23. 3. 2020

Poziv k enakopravni obravnavi 25. 3. 2020

Poziv slovenskim RA+TV medijem 26. 3. 2020

Poziv k izredni in trajnostni podpori za zaščito slov. glasb. sektorja 14. 4. 2020

Leto nevarnega življenja (DE, 6. 5. 2021)

Višine nadomestil plač

Poziv PS SJS 26. 3. 2020

Odgovor MJU na poziv PS SJS 2. 4. 2020

Pomoč za samozaposlene naj bo hitra in učinkovita 30. 3. 2020

Pomoč za samozaposlene naj bo hitra in učinkovita - Predlog popravkov 30. 3. 2020

11. tč. 1. odst. 39. čl. Kpjs (Ogorčenje) 9. 4. 2020

11. tč. 1. odst. 39. čl. Kpjs (Poziv k odstopu) 10. 4. 2020

11. tč. 1. odst. 39. čl. Kpjs (Odpoklic članic komisije) 15. 4. 2020

11. tč. 1. odst. 39. čl. Kpjs (Odgovor na odziv Mju) 11. 5. 2020

Poziv k vodenju socialnega dialoga v javnem sektorju 16. 4. 2020

Zahteva po vključitvi v pripravo interventnih ukrepov 20. 4. 2020

Neenoten pristop - poziv 11. 5. 2020

Navodilo za IOZZ zaradi preprečitve širjenja COVID-19 (26. 10. 2020)

Higienski ukrepi v knjižnicah, čitalnicah, arhivih (Nijz)

Higienska priporočila za kino, gledališče, glasbene umetnosti (Nijz)

Navodila delodajalcem (Nijz) 9. 4. 2020

Javni delavski poziv vladi 9. 4. 2020

Javni delavski poziv - skupni odziv 15. 6. 2020

Ostanimo v družbi najboljših 6. 5. 2020

Poziv Kulture, Prosvete in Svobode k enakopravni obravnavi javnih uslužbencev 21. 5. 2020

Poziv k takojšnjemu začetku socialnega dialoga s sindikati javnega sektorja 22. 9. 2020

Javno pismo ministru za kulturo 17. 11. 2020

Bolniška - Nadomestilo plače zaradi Covid-19 (ZZZS)

MZ Ukrepi za zavarovanje zdravja 19. 3. 2020

IRSD Odreditev LD ob trenutni epidemiološki situaciji 17.3.2020

ZSSS IRSD

ZSSS Informacije za delavce + poziv delodajalcem (27. 10. 2020)

ZSSS Priporočila

ZSSS Poziv delodajalcem

ZSSS Poziv vladi in ministrstvom

ZSSS Poziv izvajalcem medicine dela

MDDSZEM Pravice in obveznosti 20. 3. 2020

SM + Interventni zakon za vse

ZSSS Poziv vladi in ministrstvoma

Plačila po veljavni zakonodaji

Odgovornavladnipredlogdodatekzadelovrizicnihrazmerah27092021.pdf

NULL