Kolektivna pogodba

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

Datoteke

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS (KPND_npb47)

Aneks h KPND (01. 06. 2021, Ur. l. RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021)

Aneks h KPK (kilometrina 2020)

Aneks h KPND (kilometrina 2020)

Aneks h KPND (regres 2020)

Aneks h KPND (regres 2019)

Aneks h KPND (03. 12. 2018)

Aneks h KPND (Ur. l. RS, 46/2013)

Aneks h KPND (Ur. l. RS, 40/2012)

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS_npb12)

Aneks 12 h KPJS (03. 12. 2018)

Aneks 10 h KPJS (27. 07. 2017)

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Napredovanja na kratko

KPJS - razlage

KPND - razlaga 40. člena

KPND - razlaga 29. člena

KPND - razlaga 12. člena Aneksa 40/2012

Prvak in vrhunski glasbenik (pravilnik)

Priznani ustvarjalci (merila in kriteriji)