6. Narava

Aneks 4 h KP DOP (13. 10. 2022).docx

Aneks 3 k KP DOP (03. 12. 2018).docx

Aneks 2 h KP DOP (27. 07. 2017).docx

Aneks 1 h KP DOP (23. 12. 2015).pdf

 

Zrela družba mora kazati kulturen odnos do narave → Zreladruzbamorakazatikulturenodnosdonarave_DE_10.2.2022.pdf

Kulturo in naravo v najvišjo prestavo! → Kulturoinnaravovnajvisjoprestavo!_8.2.2022.pdf

Obraz sindikata Matej Demšar →  Obrazsindikata_DE,11.2.2021.pdf

 

NARAVAVDRUZBI_MirjamDular.pdf  /izvirno na http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=63&id_informacija=897/

 

Stavka24.1.2018-obvestiloGlosaZRSVN.pdf

Ministricasesenaprejspreneveda.pdf   /Delavska enotnost, 23. 11. 2017/

za-vec-pravic-v-varstvu-narave-de-1632017.pdf   /Delavska enotnost, 16. 03. 2017/

glosapismo-poslancem8-marec-2017.pdf

glosapredlog-sprem-zon9122016.pdf

glosapismo-ministrici1222016.pdf

odprto-pismo-ministrici-ireni-majcenkp-lb3172015.pdf   /Krajinski park Ljubljansko barje/

https://www.sindikat-glosa.si/sl/news/ali-je-ministrstvo-za-okolje-in-prostor-res-ministrstvo-za-ohranjanje-narave.html

glosapismo-ministrici-362015.pdf

https://www.sindikat-glosa.si/sl/news/novinarska-konferenca.html

https://www.sindikat-glosa.si/sl/news/poziv-ministrici.html

https://www.sindikat-glosa.si/sl/news/drugo-srecanje-zaposlenih-na-podrocju-varstva-narave.html

https://www.sindikat-glosa.si/sl/news/pismo-ministrici-za-okolje-in-prostor.html

https://www.sindikat-glosa.si/sl/news/glosa-o-proracunu-2015.html

https://www.sindikat-glosa.si/sl/news/poziv-ministrstvu-za-kmetijstvo-in-okolje.html

https://www.sindikat-glosa.si/sl/news/1-srecanje-zaposlenih-na-podrocju-varstva-narave.html

Galerija

Datoteke

Glosa - JZ Park Škocjanske jame (Lara Pirjevec)

Tea

Tei v spomin (DE, 23. 5. 2019)

O knjigi