4. Sindikalna konferenca splošnih knjižnic

         Sizifov boj zaposlenih na bibliobusih:

           Glosa-Sizifovboj.pdf

           Glosa_Dodatkazadelonabibliobusu-4.11.2022.pdf

          Poletisekuhajo,pozimiprezebajo.pdf

          KsenijaTrs v DE.pdf

          Pravica do dodatka_KsenijaTrs (Potujoče novice dec 2022).pdf

           Potujoci-utrinki_20.7.2023.pdf

         

         Špela Plestenjak - Obraz sindikata (Delavska enotnost, št. 15/2023 z dne 7. 9. 2023):

         spela-plestenjakobraz-sindikata.pdf

 

         Morali bi se začeti boriti (Marisa Čebular, Delavska enotnost št. 20/2020 z dne 10. 12. 2020):

         PogovorzMarisoCebular(DE,st.20.10.12.2020).pdf

 

         Razstava Janeza Dolinška 'Daleč od blizu':

         Dalecodblizu_Layerjevahisa.pdf

          Bukla-brezplacnarevijaodobrihkniigah,l.16,st.152,jan-feb2020.pdf

          ttps://www.zsss.si/222-dni-indije-dolinsek-225/

          

         Javno pismo 'Založba Učila in njeno poslovanje s knjižnicami - Nič žepnic!':

         Glosa_ZalozbaUcilainnjenoposlovanjesknjiznicami-'Nic.zepnic!'_13.12.2019.pdf

 

         Janez je vzor:

           Janezjevzor.pdf

           ttps://www.zsss.si/obrazi-sindikata/janez-dolinsek/

 

         30 let:

         30letjedovolj_27.9.2018.pdf 

 

         Pisma Mateje Žvižej: 

          pravilnik-o-strok-nazivih-v-knjizn-dejavnostijavno-pismo-glose-652016.pdf     (6. maj 2016)

   

         Pisma Fredija Sirka:

          pismo-g-ministru-b-koprivnikarju19102015.pdf    (19. oktober 2015, poslano 23. 11. 2015)

          pismo-g-ministru-b-koprivnikarju2362015.pdf    (23. junij 2015)

          pismo-gospe-ministrici-jbmlakar2552015.pdf    (25. maj 2015)

          pismo-gospe-ministrici-jbmlakar12112014.pdf    (12. november 2014)

          dopis-gopodu-crnicu2822014.pdf    (28. februar 2014)

          pismo-ministru-10-10-2013.pdf    (10. oktober 2013)

          pismo-ministru-12-12-2012.pdf    (12. december 2012)

          pismo-ministrici332011.pdf    (3. marec 2011)

          pismogelikar332011.pdf     (3. marec 2011)

  

         Pripombe na Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti

           apripombe-glose-na-prav-o-strok-nazivih-v-knjizn-dejavnosti1752016.pdf     (17. maj 2016)

             bpripombe-iz-mkp-in-mkk.pdf    (17. maj 2016)

 

          Pripombe na Zakon o knjižničarstvu:

           zknj-1pripombe-glose-562015.pdf     (5. junij 2015)

            zknj-1pripomba-glosa-nuk-5jun2015.pdf     (5. junij 2015)

            zknj-1pripomba-glose-1422014.pdf     (14. februar 2014)

            glosazknj-1predlog27062011.pdf    (27. junij 2011)

 

Galerija