2012

Ljubljana, 1. 12. 2012

GLOSIN KLOBUK ZA LETO 2012 PREJME ANDREJ SRAKA

Rodil se je pred kratkim, leta 1976 v Ljubljani. Ob gimnaziji je hkrati končal tudi Srednjo glasbeno šolo. Na Akademiji za glasbo je študiral po zavno. Že po prvem letniku je vz poredno vpisal še Univerzo za g lasbo v Gradcu. In še: že kot študent prvega letnika Akademije je uspešno opravil avdicijo za pozavno v orkestru SNG Opera in balet v Ljubljani. Najprej kot študent, od leta 2000 pa redno zaposlen kot pozavnist - solist v istem umetniškem ansamblu.

Na Akademiji v Ljubljani je opravil tudi specializacijo, hkrati pa nadaljeval študij v Gradcu in dosegel naziv Magister artium – pa še nagrado je dobil za posebne umetniške dosežke v času študija (fur besondere Leistungen beim Studium).

Kakšno nagrado sem pravzapr av dolžan utemeljiti? Prešernovo ? Tega mi ni treba, ker je študentsko Prešernovo nagrado prejel že med študijem na Akademiji.Tudi poučuje na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, pa še na Glasbeni šoli Moste - Polje, Glasbeni šoli Franca Šturma...do volj bo!Ne. ni! Je član in od letos tudi predsednik strokovnega sveta IPF (uveljavljanje pravic proizvajalcev in izvajalcev fonogramov). Leta 2009 je opravil šolanje za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb.Vpisal je tudi magistrski študij Pod jetništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Zagovarjal bo magistrsko nalogo na t emo avtorskih in sorodnih pravic.Nekaj je gotovo narobe s to mojo utemeljitvijo. Ne morem verjeti, da gre za enega samega človeka. Ampak letno je po pravilih na voljo en s am klobuk.

No, je seveda tudi član sindikata Glosa, je predsednik Glose v enem največjih zavodov na področju kulture pri nas, je sindikalni zaupnik v pisanem konglomeratu umetniških, tehničnih in administrativnih poklicev, različnih interesov, samosvojih os ebnosti, krivic, pestrosti duha, znanj, sposobnosti in pričakovanj.

Vodi sindikat Glosa v kolektivu, kjer se po njegovi zaslugi število članov vztrajno povečuje, kar je dandanes dragocena redkost. Je član Glavnega odbora sindikata Glosa, je Glosin podpredsednik, pa še na področju mednarodne dejavnosti Glose je nepogrešljiv. Je pravi Glosist, vedno in vsakomur si upa povedati svoje mnenje.Ja, je tudi maratonec, ima ženo in hčerko, na voljo pa ima, kakor mi vsi, dnevno samo 24 ur.

 

Doro Hvalica

Galerija