2009

GLOSIN KLOBUK ZA LETO 2009 PREJME MARTINA STUPAR

Martina Stupar je sindikalna zaupnica, ki bi je bil vesel vsak sindikat. Odlična strokovna delavka v svojem naravovarstvenem okolju, ki ji ni vseeno, v kakšnih razmerah, kakšnem delovnem vzdušju, s kakšnim odnosom in za kakšno plačilo delajo sodelavke in sodelavci.

Če si tak, postaneš zaupnik, ne da bi te kdo priporočal ali celo silil. Postaneš zaradi svojega odnosa sam po sebi, saj zlezeš ljudem pod kožo – vsem tistim, ki so tudi pripravljeni kaj storiti in onim, ki raje vidijo, da to zanje stori kdo drug.

Njena zasluga je, da se je v zavodu za  varstvo okolja R Slovenije ohranil Sindikat kulture in narave Slovenije - GLOSA tudi po ločitvi varstva narave od varstva kulturne dediščine; njena pobuda in zasluga je, da se je povečalo število članov v njenem matičnem in tudi v drugih naravovarstvenih zavodih… in pretežno njena zasluga je, da je Sindikat kulture in narave Slovenije - GLOSA kljub dejavnim pomislekom Zveze svobodnih sindikatov Slovenije postal reprezentativen za področje varstva narave.

S tem in s širjenjem članstva po vsej Sloveniji – saj je v dejavnosti včlanjenih že več kot 50 odstotkov zaposlenih – se je Sindikat kulture in narave Slovenije - GLOSA uvrstil med tiste redke sindikate, ki jim članstvo znova narašča.

Martina Stupar se ne da. Če na matičnem ministrstvu odklanjajo pogovor, ga z neverjetno vztrajnostjo izsili; ko na Glosi prepočasi reagiramo na pobude, nas spretno požene v tek, kadar delodajalci delajo napake pri prevedbah v nov plačni sistem, jim to s podatki dokaže.

Zato pa je članica glavnega odbora, zato pa je v pogajalski skupini za Kolektivno pogodbo za okolje in prostor, zato pa je ... Zato pa je KLOBUČNICA.

Ponosni smo nanjo! Martina, čestitamo!

Doro Hvalica

Galerija