Mandatno obdobje 2018 – 2023

seja

datum

vabilo

 1.  7. 5. 2018 VabiloGO_1.seja-7.5.2018.pdf 
 2.   18. 9. 2018  VabiloGO_2.seja-18.9.2018.pdf 
 3.  3. 12. 2018  VabiloGO_3.seja-3.12.2018.pdf
 4. /v sklopu protesta/  5. 12. 2018  VabiloGO_5.12.2018.pdf
 5.  7. 2. 2019  VabiloGO_5.seja-7.2.2019.pdf
 6.  24. 10. 2019  VabiloGO_6.seja-24.10.2019.pdf
 7.  3. 12. 2019  VabiloGO_7.seja-3.12.2019.pdf
 8.  7. 2. 2020  VabiloGO_8.seja-7.2.2020.pdf
 9.   3. 6. 2020  VabiloGO_9.seja-3.6.2020.pdf 
10.    22. 2. 2021    VabiloGO_10.seja-22.2.2021.pdf 
 11.  10. 5. 2021  
 12.   28. 6. 2021  VabiloGO_12.seja-28.6.2021.pdf 
 13.    4. 10. 2021   VabiloGO_13.seja_4.10.2021.pdf 
 14.  14. 12. 2021 VabiloGO_14.seja_14.12.2021.pdf 
 15.  7. 3. 2022 VabiloGO_15.seja_7.3.2022.pdf
 16.  31. 5. 2022  VabiloGO_16.seja+sejaNO_31.5.2022.pdf
 17.  22. 6. 2022 Vabilona17.sejo_22.6.2022.pdf
18. 7. 9. 2022 VabiloGO_18.seja_7.9.2022.pdf
19. 27. 10. 2022 VabiloGO_19.seja_27.10.2022.pdf
20. 1. 12. 2022 VabiloGO_20.seja_1.12.2022.pdf
21. 7. 2. 2023 VabiloGO_21.seja-7.2.2023.pdf
22. 3. 4. 2023 VabiloGO_22.seja-3.4.2023.pdf