Mandatno obdobje 2013 – 2018

Mandatno obdobje 2013 – 2018

seja datum zapisnik seje
1. 14. maj 2013
2. 18. september 2013
3. 3. december 2013 vabilo-go3seja-3122013.pdf 
 4.  7. februar 2014  vabilo-go4seja-722014.pdf 
5. seja + seja v sklopu 1. konference ZSSS 17. april 2014  vabilo-go5seja-1742014.pdf 
 6.  20. maj 2014  vabilogo-no6seja-20maj2014.pdf 
 7.  16. junij 2014   vabilo-go7seja-1662014.pdf
 8.  17. september 2014  vabilo-go8seja-1792014.pdf 
 9.  22. oktober 2014   vabilo-go9seja-22102014.pdf
Seja v sklopu 3. konference ZSSS  10. november 2014  vabilo-go10112014.pdf 
 10.  3. december 2014  vabilo-go10seja-3122014.pdf 
 11.  6. februar 2015  vabilo-go11seja-622015.pdf 
12. 3. junij 2015  vabilono-go3junij2015.pdf
Seja v sklopu izredne konference ZSSS  10. september 2015 vabilo-go1092015.pdf
13. 22. september 2015 vabilo-go13seja-2292015.pdf 
14. 3. december 2015 vabilo-go14seja-3122015.pdf
15. 5. februar 2016 vabilo-go15seja-522016.pdf
16. 1. marec 2016 vabilo-go16seja-132016.pdf
17. 19. april 2016 vabilono-go19april2016.pdf
18. 9. junij 2016 vabilo-go18seja962016.pdf 
19. 10. oktober 2016 vabilo-go19seja-10102016.pdf
20. 2. december 2016 vabilo-go20seja-2122016.pdf
Seja v sklopu izredne konference ZSSS 10. januar 2017 vabilo-go1012017.pdf
21. 7. februar 2017 vabilo-go21seja-722017.pdf
Seja v sklopu shoda "SKUPAJ za plače" 20. junij 2017 vabilo_20.6.2017.pdf
22. 1. december 2017 VabiloGO_22.seja-1.12.2017.pdf
23. 7. februar 2018 VabiloGO_23.seja-7.2.2018.pdf

Datoteke

Poročilo o delu v mandatnem obdobju 2013 - 2018