Nekaj zbranih javnih

  

 

 

 

 

 

 

 1. http://www.sindikat-glosa.si/assets/novice/glosinosporocilozajavnost2052013.pdf
 2. http://www.sindikat-glosa.si/assets/suki/sukisporocilozajavnost1delnonoveliranjezujika181012013.pdf
 3. GospoduUrosuGrilcu_3.7.2013.pdf
 4. http://www.sindikat-glosa.si/assets/suki/sukiglosapismoprotestsouvljubljaniradiostudent30012014.pdf
 5. http://www.sindikat-glosa.si/assets/suki/sukipismopodporeradiostudent23102013.pdf
 6. http://www.sindikat-glosa.si/assets/novice/pripombe-socsporazuma20142018.pdf
 7. http://www.sindikat-glosa.si/assets/novice/glosanovkonf9102014.pdf
 8. http://www.sindikat-glosa.si/assets/novice/glosanovkonf28102014.pdf
 9. http://www.sindikat-glosa.si/assets/novice/glosa-o-koprivnikarju4112014.pdf
 10. http://www.sindikat-glosa.si/assets/novice/glosa-zrsvn-proracun2015.pdf
 11. http://www.sindikat-glosa.si/assets/novice/9122014togotnez.pdf
 12. http://www.sindikat-glosa.si/assets/novice/noveoblikedelatarejotudizahod.pdf
 13. http://www.sindikat-glosa.si/assets/nk/3tea-na-nk1352015.pdf
 14. http://www.sindikat-glosa.si/assets/nk/4glosajavno-pismo-ministrici-majcen13-5-2015.pdf
 15. http://www.sindikat-glosa.si//assets/mk/zujikosnutekodzivglosasuki1472015.pdf
 16. http://www.sindikat-glosa.si/assets/nk/je-vlada-prisiljena-kulturo-zapostavljati1692015.pdf
 17. http://www.sindikat-glosa.si/assets/nk/glosapodpora-mihu-tursicu8102015.pdf
 18. http://www.sindikat-glosa.si/assets/mitja_smeti/poziv-na-demonstracijo-za-mir-in-drugacno-evropo-sindikat-glosa.pdf
 19. http://www.sindikat-glosa.si/assets/mk/odprto-pismo-podpore-damirju-avdicu14122015.pdf
 20. http://www.sindikat-glosa.si/sl/news/pismo-poslanskim-skupinam.html
 21. http://www.sindikat-glosa.si/assets/mitja_splosno/demonstracija-proti-rasizmu-in-fasizmuglosa.pdf
 22. Glosinopismooblastem_JBM_19.4.2016.pdf
 23. ObrazpisuzaupravnikaSLGCelje_3.5.2016.pdf
 24. http://www.sindikat-glosa.si/assets/mitja_smeti/podpora-glose-rogu1362016.pdf
 25. http://www.sindikat-glosa.si/assets/mitja_smeti/podpora-glose-zaposlenim-v-luki-koper2762016.pdf
 26. http://www.sindikat-glosa.si/sl/news/ekspertni-elitizem-je-najhujse-kar-se-lahko-zgodi-po-vsej-moralni-kalvariji.html
 27. http://www.sindikat-glosa.si/assets/suki/glosasukijavnarazpravauredba28112016.pdf
 28. PismoMKinVladiRS_7.3.2017.pdf
 29. http://www.sindikat-glosa.si/sl/news/pobuda-za-dopolnitev-zakona.html
 30. http://www.sindikat-glosa.si//assets/mitja_smeti/Podporapoklicnimgasilcemobprotestu5.10.2017.pdf
 31. http://www.sindikat-glosa.si/sl/news/podpora-ahmadu.html
 32. http://www.sindikat-glosa.si/assets/suki/PrekarciPodpora12-12-12.pdf
 33. http://www.sindikat-glosa.si//assets/nk/Glosa_Izjavaobstavki24.1.2018.pdf
 34. http://www.sindikat-glosa.si/assets/suki/Glosa_Suki_ZZVZZ-O_BolniskeSamozaposleni_30.1.2018.pdf
 35. http://www.sindikat-glosa.si//assets/mitja_splosno/PISMOKULTURE,PROSVETEINDRZAVNIHORGANOVNAPREDVECERKULTURNEGAPRAZNIKA.pdf
 36. http://www.sindikat-glosa.si//assets/mitja_smeti/Presernovinagrajenci2018_Glosinodziv.pdf
 37. GlosinapodporastavkivGorenju_8.3.2018.pdf
 38. Glosinapodporavelenjskimrudarjem_16.4.2018.pdf
 39. GlosinapodporaSPGAL+SSAL_20.4.2018.pdf
 40. Glosa_Predvolilnavprasanja_14.5.2018.pdf
 41. Podporaborcem_EurofinsERICo_24.5.2018.pdf
 42. PodporaSZSSSDUK_25.5.2018.pdf
 43. GlosinapodporapredsednikusindikataKovinoplastikeLoz_5.7.2018.pdf
 44. GlosinapodporaSops_StavkavSalesianerMiettexPeriteks_30.7.2018.pdf
 45. Glosinapodporastavki_TikKobarid_19.9.2018.pdf
 46. 30letjedovolj_27.9.2018.pdf
 47. PodporaprotestnikomnaKoroskem_22.10.2018.pdf
 48. PodporaclanomSkeiArosaMobilia_29.10.2018.pdf
 49. GlosinapodporastavkivSIJRavne_24.11.2018.pdf
 50. AEAStrike_GLOSAsolidarity_15.1.2019.pdf
 51. PodporastavkivWVterm,d.o.o.,Maribor_4.2.2019.pdf
 52. Pozivkdirektnizaposlitvizunanjihcistilkincistilcev_6.2.2019.pdf
 53. Glosinopismooblastnikom2019.pdf
 54. Skupnazahteva.pdf
 55. Prvak+Vrh.glasbenik_Glosinpoziv_22.3.2019.pdf
 56. GlosinapodporadelavcemvPilotihKoper_27.3.2019.pdf
 57. 2019.05.08_ViolenceatworkinJapan_Glosa.pdf
 58. PetraKoritnik,podpora.pdf
 59. Workerisworthy_Delavecjevreden_UEFA-Glosa_19.5.2019.pdf

NULL