Za mir in drugačno Evropo!

Maske brutalnega kapitalizma vse bolj padajo. Finančne elite, ki se skrivajo za njimi in ki s pomočjo zmanipuliranih mainstream medijev vzdržujejo svoje privilegirane položaje, te položaje vedno težje vzdržujejo znotraj demokratične ureditve t.i. razvitega sveta.

Grabi jih panika, zato so začeli posegati po čedalje manj demokratičnih sredstvih za dosego svojih ciljev. Naša svoboda je njihov sovražnik, zato jo želijo omejiti z ustvarjanjem izrednih razmer, povečevanjem nadzora, grajenjem ograj, zapiranjem meja in novimi vojnami.

Ko so si begunci nazadnje utrli pot tudi v osrčje razvite Evrope in je EU imela možnost demonstrirati to svojo tako opevano razvitost, je ponovno prevladal pohlep. Začeten vzgib humanosti se je kmalu sprevrgel v razpihovanje strahu in ta strah se sedaj izkorišča za cilje, podrejene temu pohlepu - za nove dobičke od prodaje orožja, za nove dobičke od naravnih virov, za utrjevanje oblastnih položajev znotraj posameznih držav in za lažje obvladovanje državljanov teh držav, torej vseh nas.

Napake iz zgodovine se ponavljajo pred našimi očmi. Vladajoči nas porivajo v vojne, ki niso naše vojne. Ščuvajo nas proti ljudem, s katerimi imamo veliko več skupnega kot s temi, ki nas ščuvajo. Rivalstvo med svetovnimi velesilami in nebrzdan pohlep sta nas pripeljala do razmer, ki lahko vsak trenutek eskalirajo v katastrofe neslutenih razsežnosti.

Zato je čas, morda zadnji čas, da temu odločno rečemo ne, da zaščitimo svojo svobodo in jasno povemo, da nočemo vojn, da nočemo ograj v nobeni obliki, da smo pripravljeni pomagati ljudem, ki potrebujejo našo pomoč, da lahko živimo v sožitju različnosti in da si želimo miru.

Pokažimo, da nas ni strah, ustavimo pohlep, ustavimo vojne, čas je za drugačno Evropo!

Datoteke

Za mir in drugačno Evropo 10. 12. 2015

NULL