Pismo poslanskim skupinam Državnega zbora

Glosa in Suki apelirata na vas, da podprete predlagane spremembe Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK).

Spremembe pomenijo pravi korak v smeri razreševanja akutnih težav samozaposlenih v kulturi in dokončne ureditve poklicnega upokojevanja baletnih plesalcev, kar ni ostalo neopaženo niti v širši (tudi mednarodni) strokovni javnosti. O tem priča resolucija Generalne skupščine UNI – MEI z dne 28. oktobra 2015.

V Glosi in Sukiju se vseskozi borimo za kulturo kot javno dobrino, kakovostno, subvencionirano in dostopno najširši množici. Zavzemamo pa se tudi za to, da bi zasebni poslovni subjekti na področju kulture s pomočjo državnih spodbud razvili trg kulturnih dobrin tako domá kot na tujem ter bi z zaslužkom dostojno plačali zaposlene in samozaposlene sodelavce.

Posebej izpostavljamo dve ključni spremembi ZUJIK, ki sledita resoluciji Evropskega parlamenta z dne 14. januarja 2014 in omogočata uveljavljanje pravice do socialnega dialoga ter poštenega plačila, kar bi bistveno izboljšalo položaj samozaposlenih v kulturi.

Prva določa, da samozaposleni v kulturi ne zaposlujejo drugih, kar je samo legitimacija obstoječega stanja, saj noben samozaposlen ne zaposluje nikogar razen sebe. Takšno stanje izvira iz dejstva, da se umetniška in specializirana dela v kulturi lahko izvaja le osebno. V skladu s priporočilom ILO R198 o delovnih razmerjih iz leta 2006 se takšen ustvarjalec šteje za delavca in mu pripadajo delavske pravice.

Druga sprememba uvaja horizontalno primerljivost samozaposlenega delavca in zaposlenega javnega uslužbenca, ki opravljata primerljivo delo. Plačilo za delo bi moralo biti primerljivo vselej, ko se delodajalec (so)financira iz državnega proračuna. Težko je razumeti sleherno določbo, ki bi odtegovala pravico samozaposleni osebi in ne bi sledila načelu enakega plačila za enako delo. Nesprejemljivo je, da bi podjetja, ki jih financira država, prihranila denar na račun diskriminacije nezaščitenih in prikrajšanih.

Pozivamo vas: podprite in čimprej uveljavite predlagane spremembe ZUJIK.

V Glosi in Sukiju ne moremo biti partnerji na poti proti dnu in pri vzpostavljanju režima zgolj formalne enakosti, marveč smo predani zavedanju, da eni brez drugih ne moremo. Zato zahtevamo dostojne in pravične delovne in bivanjske pogoje.

http://www.sindikat-glosa.si/assets/fiaitd/uni-mei-letter-slovenia-november-2015.pdf

http://www.sindikat-glosa.si/assets/fiaitd/en-support-for-changes-to-the-law-on-exercising-public-interest-in-culture-in-slovenia.pdf

http://www.sindikat-glosa.si/assets/fiaitd/poziv-mednarodnega-zdruzenja-glasbenikov.pdf

Datoteke

Pismo Glose in Sukija poslanskim skupinam

Poziv FIM 11. 2. 2016

Resolucija Generalne skupščine UNI-MEI / ZUJIK (oktober 2015)

Spremno pismo k resoluciji Generalne skupščine UNI-MEI / ZUJIK (6. 11. 2015)

Pismo D. Miklavčiča dr. D. Matiču 14. 2. 2016

NULL