(Ne)načelnost na področju varstva narave

Novinarska konferenca Sindikata Glosa (13. maj 2015, 12.oo, Dom sindikatov, Ljubljana)

"Zgodovina varstva narave v Sloveniji je dolga in zgodbe so dobre. A kot da se v zadnjih letih resorni ministri iz preteklosti norčujejo, o prihodnosti pa ne razmišljajo. Čeprav je odnos do varstva narave stvar kulture naroda, se do narave nekulturno obnašajo in ne upoštevajo stroke. Varstvo narave se sistematično odriva na rob, na kar kaže vsakoletno zmanjševanje proračunskih sredstev in ignoriranje sindikalnih pobud."

Na novinarski konferenci so sodelovali mag. Dušan Semolič, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Tea Lukan Klavžer, sindikalna zaupnica na JZ Triglavski narodni park, Borut Lozej, sindikalni zaupnik na JZ Park Škocjanske jame, Martina Stupar, sindikalna zaupnica na Zavodu RS za varstvo narave in podpredsednica Glose, ter Mitja Šuštar, predsednik Glose.

Po končani konferenci so predstavniki Sindikata Glosa ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen odnesli javno pismo:

Ponovno se obračamo na vas, tokrat preko medijev, saj na prejšnje pozive nismo prejeli zadostnih pojasnil. Seznanili smo vas že, da je bil Sindikat Glosa, reprezentativni sindikat zaposlenih na področju varstva narave, s strani direktorjev javnih zavodov obveščen, da Ministrstvo za okolje in prostor ponovno načrtuje nedopustno poseganje v proračunska sredstva za leto 2015. Javni zavodi (Zavod RS za varstvo narave, Triglavski narodni park, Park Škocjanske jame, Kozjanski park, Krajinski park Ljubljansko barje, Krajinski park Sečoveljske soline in drugi) imajo zaradi rebalansa proračuna težave pri pripravi finančnih načrtov. Proračun se je ponovno zelo znižal, v primerjavi z lanskim letom še za dodatnih 8 – 10%. Za minimalno delovanje javnih zavodov, to je za materialne stroške in plače, je sredstev dovolj le do meseca novembra. Gospa ministrica, prosimo za pojasnilo.

Poleg finančnih težav se zaposleni srečujemo tudi z drugimi težavami. Na primer: nimamo panožne kolektivne pogodbe; nimamo strokovnih nazivov; vsi javni zavodi so kadrovsko podhranjeni; nimamo urejenega izobraževanja in usposabljanja za naravovarstvene nadzornike; na resornem ministrstvu nimamo sogovornika … Problemi se sami po sebi ne bodo rešili, kvečjemu se bodo poglobili. Kot drugi zaposleni v javnem sektorju, ki imajo vrata resornih ministrstev vedno odprta za pogovore (npr. kulturniki, učitelji, ...), tudi mi, zaposleni na področju varstva narave, pričakujemo in zahtevamo korekten dialog z našim ministrstvom. Vedno znova prosimo, opozarjamo, opominjamo. In vedno znova ponavljamo in argumentirano navajamo razloge za zaskrbljenost. Če že dobimo odgovor, je ta prazen.

Ob načrtovanih zmanjšanjih sredstev smo še toliko bolj presenečeni, saj se ob pregledu Analize plač v javnem sektorju, ki jo je predstavilo Ministrstvo za javno upravo marca 2015, naše področje že sedaj kaže kot eno najslabše plačanih in vrednotenih.

Gospa ministrica,  z a h t e v a m o : 

  • financiranje javne službe v celoti;
  • pogajanja za sklenitev kolektivne pogodbe za varstvo narave;
  • izvedbo obveznega usposabljanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi;
  • uvedbo strokovnih nazivov;
  • TAKOJŠNJI SESTANEK!                 

                                                                                                                                 

 V Ljubljani, 13. maja 2015.    

Tea Lukan Klavžer, Martina Stupar, Borut Lozej in Mitja Šuštar

 

Podrobna vsebina konference je spodaj (pdf).

Galerija

Datoteke

Vabilo na novinarsko konferenco 13.5.2015

Mitja Šuštar na nov. konf. 13.5.2015

Martina Stupar na nov. konf. 13.5.2015

Javno pismo Glose ministrici Ireni Majcen 13.5.2015

Tea Lukan Klavžer na NK 13.5.2015

Delavska enotnost 14.5.2015

NULL