Nove oblike dela tarejo tudi zahod

20.11.2014

Sedmega in osmega novembra je bilo na sedežu madžarskih kulturniških sindikatov v Budimpešti drugo redno letno srečanje Mednarodne zveze igralcev, njene evropske veje (EuroFIA). Poleg tradicionalne obravnave razmer v evropskem socialnem dialogu in razmer na področju spoštovanja intelektualnih in avtorskih pravic je bilo srečanje posvečeno zlasti raziskovanju ter ukrepanju proti t. i. »novim«, netipičnim oziroma bolje negotovim oblikam zaposlovanja.

Datoteke

Nove oblike dela PDF

NULL