1. srečanje zaposlenih na področju varstva narave

V Promocijsko-kongresnem centru Parka Škocjanske jame »Pr Nanetovh« so se 4. februarja 2014 sestali predstavniki zaposlenih v varstvu narave. Na dogodek so bili vabljeni upravljavci zavarovanih območij v Sloveniji, a se ga, kljub potrjeni udeležbi, zaradi izrednih vremenskih razmer niso udeležili vsi. Prisotni iz Parka Škocjanske jame (PŠJ), Triglavskega narodnega parka (TNP), Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN), Kozjanskega parka in Krajinskega parka Ljubljansko barje ter Sindikata kulture in narave Slovenije Glosa so si v štiriurnem druženju vseeno izmenjali veliko koristnih informacij in izkušenj.

Datoteke

1. srečanje zaposlenih na področju varstva narave PDF

NULL