Samozaposleni

Samozaposleni

Boj z mlini na veter!   Klikni → boj-2016.pdf

Predlog kolektivne pogodbe za samozaposlene:   Klikni → predlog-kp-szk.pdf

Okrogla miza o prihodnosti dela in socialni varnosti:  

Klikni → Sporocilo-za-javnost_Okroglamizaoprihodnostidelainsocialnivarnosti.pdf

                ZahvalafakulteteMirsadu_13.3.2018.pdf 

Pisma predsednika SUKI

Mirsad Begić, novinar časnika Delavska enotnost.

Preberi več

SUKI - javni posvet o kolektivni pogodbi za samozaposlene v kulturi

V Galeriji Alkatraz je včeraj Odprta zbornica za vizualno umetnost organizirala javni posvet, na katerem je tekla beseda o kolektivni pogodbi, ki se pripravlja za področje samozaposlenih v kulturi. Vsebine aneksa je podrobneje predstavil Denis...

Preberi več

SUKI - evropski projekt

Obveščamo vas, da je sindikat GLOSA, sindikat kulture Slovenije, uspešno prijavil mednarodni projekt »Uporaba danske in švedske dobre prakse za organiziranje samostojnih ustvarjalcev na avdiovizualnem področju v novih državah članicah EU in...

Preberi več

Samozaposleni med obligacijskim in delovnim pravom

Študija obravnava še neraziskano področje samozaposlenih oseb med obligacijskim in delovnim pravom s ciljem vzpostavitve poštenih odnosov na trgu dela z upoštevanjem človekovih pravic.

Preberi več

Stališče SUKI do koncepta

Evropska komisija je pozvala socialne partnerje na EU in nacionalni ravni k razpravi o predlogu "Zelene knjige" o modernizaciji delovnih razmerij ter oblikovanju predlogov za oblikovanje strategije varne prožnosti.

Preberi več

Uresničevanje NKP s stališča samostojnih ustvarjalcev na področju kulture

Med splošne prioritete kulturne politike v obdobju 2004 – 2007 spada v sedmi točki neposredna podpora ustvarjalcem.

Šesta alineja ukrepov predvideva uveljavitev enakosti zaposlenih in samozaposlenih umetnikov z drugimi delavci glede plačil.

Preberi več

Stališče SUKI do predloga zakona o inštitutu za avdiovizualne vsebine

SUKI pozdravlja vsak poizkus urejanja razmer v avdiovizualni dejavnosti. Tako tudi z velikim upanjem pozdravljamo predlog zakona o AV inštitutu.

Preberi več

Deklaracija

Avdiovizualna industrija na potezi.

Socialni dialog kot orodje za obvladovanje spreminjajočega okolja.

Varšava, 5-7 maj 2006

Preberi več

Poročilo s konference o socialnem dialogu

Avdiovizualna industrija na potezi.

Socialni dialog kot orodje za obvladovanje spreminjajočega okolja.

Varšava, 5-7 maj 2006

Preberi več

Obvestilo

Obveščamo vas, da je sindikat GLOSA, sindikat kulture Slovenije, uspešno prijavil mednarodni projekt »Uporaba danske in švedske dobre prakse za organiziranje samostojnih ustvarjalcev na avdiovizualnem področju v novih državah članicah EU in...

Preberi več

Predlog za sklenitev kolektivne pogodbe

Predlagamo sklenitev kolektivne pogodbe za samostojne ustvarjalce na področju kulture.

Preberi več

Podpora ETER

SUKI, Union Conference of Freelance Workers in Culture and Media at GLOSA, a representative Union of Cultural Workers of Slovenia, affiliated to UNI-MEI expresses its support for your strike action.

Preberi več

Priporočilo o delovnih razmerjih R198, 2006

Generalna konferenca Mednarodne organizacije dela.

Ženeva
15.06.2006

Preberi več