Kakofonija v filharmoniji

še ne pojenja. Zato sta orkester in zbor 7. julija 2017 odšla pred ministrstvo za kulturo.

Ju je, poleg številne množice, ki ji je mar, videla in slišala tudi oblast? Je prisluhnila resnim in trdnim besedam Marine Kopše, predsednice Delavskega predstavništva Slovenske filharmonije:

"Spoštovani filharmoniki in vsi tisti, ki ste se nam pridružili na današnjem protestnem shodu!

Rada bi vas nagovorila kot drage goste, vendar je priložnost bolj žalostna. Ob nas se obregajo z vseh strani, naše povsem legitimne zahteve primerjajo s t.i. dogajanjem naroda, podtikajo nam samoupravljanje, zmerjajo nas z zagovorniki uličnega linča – ob tem pa nekateri vneto zabijajo žeblje v krsto Slovenske filharmonije. Skratka – trosijo in širijo vse mogoče in nemogoče laži o nas.

Vsi naši predlogi so pri odgovornih vedno naleteli na gluha ušesa. Vse do nedavnega, ko se je zdajšnji minister za kulturo odločil, da nam prizna tisto, kar nam po zakonu tako ali tako pripada. Vladi je predlagal spremembe Sklepa o ustanovitvi Slovenske filharmonije in tako imamo danes zaposleni dva predstavnika v svetu. Vendar se to niti ne dotika krize v zavodu, kaj šele, da bi jo rešilo. Je pa sklep ozaljšan z možnostjo podajanja mnenja zaposlenih pri izbiri šefa dirigenta, ki pa ni pravno zavezujoče. Temu vsekakor ne moremo reči soodločanje.

Minister Peršak se je januarja letos javno zavezal, da bomo imeli s 1. julijem novega direktorja. To se ni zgodilo in povrh vsega ni jasno, kaj se v zdajšnji situaciji od nas sploh pričakuje.

Zaposleni smo v zadnjih dveh letih direktorju Damjanoviču že trikrat z veliko večino izglasovali nezaupnico (trenutno ga ne podpira skoraj 90 % zaposlenih v obeh umetniških ansamblih), decembra lani je neprimernost direktorja prepoznal Strokovni svet Slovenske filharmonije in ministrstvu poslal predlog za njegovo razrešitev, junija letos je prišel do istega zaključka Svet Slovenske filharmonije.

Direktor se na vse to požvižga in je samo v tem letu do danes porabil že skoraj 40.000 € javnega denarja za odvetnike, ki mu za mastno plačilo pomagajo ohranjati njegov položaj. Če je v Sloveniji takšna praksa nekaj samoumevnega, potem si naša država ne zasluži Slovenske filharmonije."

Kolegica Marina, podpišemo se pod sleherno besedo, ni čudno, da je bil aplavz dolg in bučen!

In zbor − ta je tako ubrano in čutno zapel, da so še ptiči obnemeli.

Ministra pa ni bilo ...

 

 

 

 

BO ŠLO ZGRDA, ČE NE GRE ZLEPA? (08. 12. 2016)

Podpiramo stavko v Slovenski filharmoniji

TUDI NA NOVEGA LETA DAN!

Stavkovne zahteve – zahtevamo:

I) Odstop direktorja Damjana Damjanoviča zaradi nepravilnega ravnanja, ki je v škodo ekonomsko socialnemu položaju zaposlenih.

II) Odstop članov sveta SF (Darja Koter, Karolina Šantl Zupan, Metka Šošterič, Otmar Zorn) zaradi nepravilnega ravnanja, ki je v škodo ekonomsko socialnemu položaju zaposlenih.

III) Prekinitev sodelovanja z dirigentom Urošem Lajovicem s.p. zaradi nepravilnega ravnanja, ki je v škodo ekonomsko socialnemu položaju zaposlenih.

IV) Ugodno rešitev vseh aktualnih postopkov razporejanja zaposlenih na delovna mesta priznanih ustvarjalcev, kjer so zaposleni pogoje izpolnili, takojšnjo dokončno opredelitev do kriterijev ter ažurno izvajanje teh postopkov.

V) Takojšnjo zagotovitev spoštljivega delovnega okolja, zakonitosti, transparentnosti in strokovnosti poslovodenja ter upravljanja SF, kar bo zagotavljalo uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic delavcev in možnost uveljavljanja takih interesov iz dela.

Stavka se bo začela 1. januarja 2017 ob 16.00 uri oziroma v času generalke in novoletnega koncerta in bo po sklepu zaposlenih, ki so sprejeli sklep o začetku stavke, končana istega dne ob 20.30 uri oziroma po času generalke in novoletnega koncerta.

Stavkajoči želimo, da Slovenska filharmonija deluje v JAVNEM INTERESU!!!

Ne pogajamo se več z odvetniki predstavnikov organov SF, na stroške SF!!!

Pogajamo se samo še ob prisotnosti ministra za kulturo!!!

V aktu o ustanovitvi SF naj se loči funkciji poslovodenja in umetniškega vodenja zavoda ter s tem zagotovi večjo strokovnost delovanja.

Zastopanost zaposlenih v svetu zavoda naj se poveča na 1/3.

V Ljubljani, 8. decembra 2016.

Stavkovni odbor:

Marina Kopše, predsednica
Janez Podlesek, član
Barbara Kresnik, članica
Klemen Hvala, član
Rado Šteharnik, član

 

Sklep, obrazložitev in izjava:

001sf-sklep-stavka-01-jan-2017.pdf

002sf-obrazlozitev-stavk-zaht-01-jan-2017.pdf

003sf-izjava-stavka-01-jan-2017.pdf

 

JAVNA PODPORA STAVKAJOČIM:

Podpora Glosa / Suki:     glosasukipodporasfstavka14122016.pdf

Podpora ZSSS:     zsss-pismo-podpore-zaposlenim-v-slovenski-filharmoniji.pdf

Podpora SNG Opera in balet Ljubljana:     opera-in-balet-ljubljanapodpora-15122016.pdf

Podpora Mednarodne federacije glasbenikov:     fim-letter-spo.pdf

 

JAVNO PISMO PODPORE STAVKAJOČIM (29. 11. 2016)

Ob napovedani opozorilni stavki, ki so jo zaposleni v orkestru Slovenske filharmonije (SF) izglasovali za ponedeljek, 5. decembra 2016, sporočamo javnosti:

Lanskega 22. decembra sta Sviz in Glosa zahtevala opravičilo direktorja SF, ker je brez najmanjšega dokaza grobo žalil v tej ustanovi zaposlene glasbenice in glasbenike. Ob izrekanju podpore tedanji ministrici za kulturo se je direktor pritoževal nad nesorazmerno odgovornostjo direktorjev v kulturi, ki da imajo hkrati zvezane roke, in dodal: »Pri zaposlenih je obratno: njihove obveznosti so poljubne, odgovornost nikakršna, časa za rovarjenje pa neomejeno«. Sviz in Glosa, ki zastopata interese zaposlenih v SF, sta od direktorja zahtevala takojšnje javno in enoznačno opravičilo za neresnične in žaljive trditve, v nasprotnem primeru pa napovedala uporabo vseh dopustnih sredstev, da bi zadostila zaposlenim v SF. Izjava direktorja je neposredno žalila tudi vse druge zaposlene v kulturi, ki delajo pod istimi pogoji in pod istimi zakoni.

Delavsko predstavništvo v SF je letošnjega marca izpeljalo glasovanje o primernosti Damjana Damjanoviča, da še naprej opravlja funkcijo direktorja SF: skoraj 80 odstotkov zaposlenih mu je izreklo nezaupnico. Sviz in Glosa sta od takratne ministrice za kulturo mag. Julijane Bizjak Mlakar in sedanjega ministra Antona Peršaka zahtevala ukrepanje. Učinka ni bilo: direktor se še vedno ni opravičil, njegov odnos do zaposlenih se ni izboljšal, s svoje funkcije – kljub našim skupnim pozivom – ni odstopil in delovnih razmer ni normaliziral.

Zato so zaposleni v orkestru SF izglasovali opozorilno stavko za ponedeljek, 5. decembra 2016, s pričetkom ob 19. uri (v času orkestrske vaje) in koncem ob 21.30 uri (oziroma po izteku časa, predvidenega za orkestrsko vajo). Stavkovne zahteve so: 

  • takojšnja zagotovitev spoštljivega delovnega okolja, brez žalitev in trpinčenja (mobinga);
  • takojšnja vzpostavitev zakonitosti, transparentnosti in strokovnosti poslovodenja ter upravljanja SF, ki bo zagotavljalo uresničevanje pravic delavcev;
  • ugodna rešitev vseh aktualnih postopkov razporejanja zaposlenih na delovna mesta priznanih ustvarjalcev, kjer so zaposleni pogoje izpolnili, ter ažurno izvajanje teh postopkov.

V Sindikatu Glosa odločno podpiramo napovedano stavko in zahtevamo takojšnjo ureditev razmer v SF. Storili bomo vse za obvarovanje članov / delavcev, zlasti pa jih bomo zaščitili pred morebitnimi pritiski, povračilnimi ukrepi in drugimi napadi vodstva.

                                                                                                                                                                          Predsednik Mitja Šuštar

 

IZJAVA STAVKOVNEGA ODBORA ORKESTRA SLOVENSKE FILHARMONIJE (05. 12. 2016)

V zvezi z dogodki, ki so pripeljali do opozorilne stavke Orkestra Slovenske filharmonije, in objavami v medijih, ki vsebujejo izjave direktorja Damjanoviča in dirigenta Lajovica, člani stavkovnega odbora izjavljamo naslednje: 

  1.  Maestra Lajovica je nastavil na mesto šefa dirigenta direktor Damjanovič brez posvetovanja in soglasja orkestra, kar je v nasprotju s povsod po svetu uveljavljeno in uspešno prakso, ki dirigentu podeli legitimnost izbire in je predpogoj za njegovo uspešno delovanje. Na enak način je nastavil prejšnja dirigenta (Villaume, Wilson). Pred imenovanjem Lajovica smo člani orkestra direktorja opozarjali na naše dvome o uspešnosti sodelovanja z njim, vendar naših opozoril ni upošteval, je pa izjavil, da bo morebitne težave reševal.
  2. Sedežni red, ki naj bi bil po mnenju Lajovica glavni razlog za stavko, je Lajovic skušal uvesti v začetku lanske sezone, torej septembra 2015. Ukrep je sprejel proti absolutni večinski volji orkestra in kljub pozivu vodij godalnih skupin, naj od tega odstopi. Člani orkestra smo namreč ukrep prepoznali kot neučinkovit in nevreden umetniškega vodje orkestra in zahtevali, da ostane uveljavljen sistem kroženja glasbenikov. Tudi sicer je tak način organizacije dela v orkestrih najpogostejša in tudi najučinkovitejša praksa. 
  3. Nesporazumi in konfliktni odnosi Lajovica z orkestrom, ki so sicer pogost pojav in posledica njegovega načina dela, so kulminirali v drugi polovici oktobra 2016, ko je Lajovic izrekel več žaljivk na račun glasbenikov ter v času vaje osebno obračunaval s članom orkestra. To je pripeljalo do prekinitve vaje.

–        Na sestanku 20. 10. smo se člani orkestra strinjali, da, z ozirom na dosedanji način njegovega dela z orkestrom, sodelovanje z Lajovicem ne more biti uspešno, in svojo ugotovitev potrdili na tajnem glasovanju, ki je potrdilo, da 75 članov orkestra od 96 (83 %) z Lajovicem ne želi več sodelovati. O Lajovčevem ravnanju smo predstavniki zaposlenih obvestili direktorja, ki se na našo zahtevo po zaščiti dostojanstva glasbenikov ni odzval.  

–   O konfliktu je razpravljal strokovni svet 27. 10. na redni seji, ki so se je na vabilo predsednika strokovnega sveta želeli udeležiti tudi člani orkestra. Direktor je njihovo prisotnost preprečil, sta pa sejo kmalu po začetku predčasno zapustila tako direktor kot Lajovic. Strokovni svet se je seznanil z nastalo situacijo in predlagal prekinitev sodelovanja z Lajovicem. O tem je obvestil člane sveta zavoda, ki se na dopis in predlog strokovnega sveta niso odzvali.

–    Na sestanku orkestra 21. 11. je orkester z veliko večino glasov sprejel dopis direktorju, v katerem predstavniki zaposlenih zahtevamo, da vodstvo zamenja Lajovica že na vaji 05. 12., ter se seznani z možnostjo stavke. 

–    Glasovanje o stavki smo izvedli 23. in 24. 11. ter jo s 83 % podporo tudi izglasovali. Predstavniki zaposlenih smo tega dne prejeli direktorjev dopis, v katerem nas le-ta poziva, naj stavke ne izvedemo ter grozi s škodo, ki naj bi jo povzročili. V dopisu ni nikakršnega kompromisnega predloga, kot to v članku v Delu 1. dec. trdi direktor. 

–    Podobne grožnje smo predstavniki zaposlenih doživljali na seji sveta 29. 11. s strani predsednika sveta in odvetnika Dušana Korošca, ki naj bi zastopal Slovensko filharmonijo.

  1. Izjave direktorja Damjanoviča in Lajovica, ki v medijih izjavljata, da je celoten zaplet plod ozkih interesov posameznikov, zavračamo kot neutemeljene, žaljive in pritlehne ter jih doživljamo kot skrajno nizkoten in strahopeten napad na predstavnike zaposlenih, zlasti, ker prihajajo s pozicije moči. Vsi, ki smo zadolženi za razrešitev konflikta med orkestrom in vodstvom Slovenske filharmonije, smo namreč zakonito izvoljeni predstavniki zaposlenih in pri svojih odločitvah upoštevamo izključno na tajnih glasovanjih jasno in nedvoumno izražen interes večine članov orkestra, ta pa v konkretnem primeru znaša 83 %. 
  2. Člani stavkovnega odbora obžalujemo, da smo se morali zaposleni v Orkestru Slovenske filharmonije zateči k tako skrajnemu ukrepu kot je opozorilna stavka, vendar je bila to edina možnost, da prisilimo vodstvo Slovenske filharmonije k dialogu in reševanju problemov. Zato izjavljamo, da je vsa odgovornost za morebitno nastalo materialno škodo na strani direktorja, ki se ni pravočasno in pravilno odzval na opozorila predstavnikov orkestra, pa tudi sveta zavoda, ki se ni odzval na opozorila strokovnega sveta. Povsem očitno je, da je za nastalo krizo v Slovenski filharmoniji in nadaljnje poglabljanje le-te najbolj odgovoren njen direktor Damjan Damjanovič. Zato ga pozivamo, da takoj prične s postopki za sporazumno prekinitev pogodbe z Lajovicem ter na ta način prepreči ne le morebitno materialno, temveč tudi nematerialno škodo.
                                                                                                                   Stavkovni odbor:
                                                                                                                   Marina Kopše, predsednica
                                                                                                                   Janez Podlesek, član
                                                                                                                   Barbara Kresnik, članica
                                                                                                                   Klemen Hvala, član
                                                                                                                   Rado Šteharnik, član

                                Stavkovni odbor SF 

Preberete lahko tudi:

1. Izjava za javnost

SVIZ IN GLOSA ZAHTEVATA OPRAVIČILO ZA ŽALITVE FILHARMONIKOV

SVIZ /Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije/  in Glosa /Sindikat kulture in narave Slovenije/  izpostavljata, da je nedopustno, da direktor Slovenske filharmonije Damjan Damjanovič brez najmanjšega dokaza grobo žali v tej ustanovi zaposlene glasbenice in glasbenike. Ob izrekanju podpore ministrici za kulturo mag. Julijani Bizjak Mlakar se je Damjan Damjanovič pritoževal nad nesorazmerno odgovornostjo direktorjev v kulturi, ki da imajo hkrati zvezane roke, in dodal: »Pri zaposlenih je obratno: njihove obveznosti so poljubne, odgovornost nikakršna, časa za rovarjenje pa neomejeno«. SVIZ in Glosa, ki zastopata interese zaposlenih v Slovenski filharmoniji, od Damjana Damjanoviča zahtevata takojšnje javno in enoznačno opravičilo za neresnične in žaljive trditve, v nasprotnem primeru bosta uporabila vsa sredstva, ki so na voljo, da bi zadostila zaposlenim v filharmoniji. Izjava direktorja neposredno žali tudi vse druge zaposlene v kulturi, ki delajo pod istimi pogoji in isto zakonodajo. Ministrico za kulturo mag. Julijano Bizjak Mlakar zato SVIZ in Glosa sprašujeta, ali direktor po tako nesprejemljivih izjavah še uživa njeno podporo in ali je lahko še zmeraj član skupine za pripravo sprememb ZUJIK-a.

Če kdo, Damjan Damjanovič kot direktor Slovenske filharmonije ve, da so obveznosti filharmonikov v zakonodaji in splošnih aktih filharmonije natančno opredeljene. Trditi, da filharmoniki zahtevnega, kreativnega poslanstva ne opravljajo odgovorno in kakovostno, je skrajna žalitev, ki v resnici onemogoča uspešno sodelovanje orkestra in zbora z direktorjem. Zmerjanje zaposlenih, ki da imajo neomejeno časa za rovarjenje, je skrajno pritlehno in čez vsako dopustno mero sprejemljivega. Direktor, ki v javnosti tako obravnava glasbenice in glasbenike v osrednji slovenski glasbeni instituciji z mednarodnimi referencami, ki združuje »vrhunska ansambla simfonične in zborovske glasbe«, samo zato, ker so povsem legitimno opozorili javnost na slabe odnose, največ pove o neprimernosti njega samega, da opravlja funkcijo direktorja Slovenske filharmonije. Po odstopu predstavnika zaposlenih iz sveta zavoda in zadnjih direktorjevih žalitvah zaposlenih smo prepričani, da v Slovenski filharmoniji tako ne more več iti naprej!

V Ljubljani, 22. decembra 2015.

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ

Mitja Šuštar, predsednik Glose

 

2. Sporočilo za medije 

DIREKTOR SLOVENSKE FILHARMONIJE SE ŠE NI OPRAVIČIL ZAPOSLENIM

Tudi do srečanja, ki ga je prvi predlagal direktor SF, (še) ni prišlo  

Ob izteku preteklega leta sta sindikata SVIZ in Glosa na direktorja Slovenske filharmonije (SF) Damjana Damjanoviča naslovila protest zaradi njegovih žalitev v omenjeni ustanovi zaposlenih glasbenic in glasbenikov ter zahtevo po opravičilu. Direktor SF se je takrat v medijih pritoževal nad nesorazmerno odgovornostjo direktorjev v kulturi, ki da imajo zvezane roke, in komentiral zaposlene, katerih obveznosti da so poljubne, odgovornost nikakršna, časa za rovarjenje pa da imajo neomejeno. Direktor SF je v odzivu na pismo sindikatov zapisal, da očitana mu izjava temelji na dejstvih ter ima zanjo dokaze, zato je prepričan, da v njegovi izjavi ni nobenih žalitev, temveč gre le za oceno stanja in razmer, v katerih dela. Hkrati s še nekaj dodatnimi pojasnili je predlagal tudi srečanje z vodstvom SVIZ-a in Glose. Predsednik Glose Mitja Šuštar in glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj sta v prvih dneh januarja direktorju SF odgovorila in ponovila zahtevo po javnem opravičilu. Obveznosti in odgovornosti zaposlenih so nesporno opredeljene v veljavnih predpisih in splošnih aktih SF, kar direktor SF nedvomno ve, zato so njegove besede žaljive za vse zaposlene, ki se upravičeno čutijo prizadete. Predstavnika sindikatov sta se odzvala tudi na predlog za sestanek in potrdila pripravljenost na srečanje, na katerem bi se v dobro ugleda Slovenske filharmonije pogovorili o razlogih za nastale nesporazume in konflikte med vodstvom SF in zaposlenimi. Predsednik Glose in glavni tajnik SVIZ sta predlagala, da bi bili na sestanku poleg njiju prisotni tudi reprezentativni predstavniki zaposlenih v SF, poleg vodij obeh sindikatov v ustanovi še člani delavskega predstavništva. V kasnejših neformalnih pogovorih z direktorjem SF je le-ta oporekal možnosti skupnega srečanja, ki bi se ga udeležili tudi člani delavskega predstavništva SF. Tega stališča Glosa in SVIZ ne razumeta in zanj ne vidita nobenega argumenta, zato bosta vztrajala pri izvedbi srečanja med direktorjem SF z vodji sindikatov ter z vsemi predstavniki zaposlenih. V prilogi dodajamo še odgovor sindikatov Glosa in SVIZ z dne 7. januarja 2016 na pismo direktorja Slovenske filharmonije.

V Ljubljani, 22. januarja 2016.

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ

Mitja Šuštar, predsednik Glose

 

3. Sporočilo za javnost

DIREKTOR OB ZAUPANJE FILHARMONIKOV

SVIZ in Glosa pozivata Damjana Damjanoviča, naj odstopi s svoje funkcije ter tako omogoči normalizacijo delovnih razmer, ustrezne pogoje za ustvarjalno delo in vrnitev ugleda Slovenski filharmoniji.

Delavsko predstavništvo v Slovenski filharmoniji je ob podpori SVIZ-a in Glose v začetku letošnjega marca izpeljalo glasovanje o primernosti Damjana Damjanoviča, da še naprej opravlja funkcijo direktorja. Glasovanja se je udeležilo 114 od skupno 149 zaposlenih, pri čemer jih je kar 91 (79,82 %) direktorju odreklo zaupanje. Nezaupnica direktorju je pri tem posledica njegovega omalovaževanja v Slovenski filharmoniji zaposlenih glasbenic in glasbenikov ter žaljivih in neresničnih trditev, da imajo slednji preveč časa za rovarjenje, poljubne zadolžitve in nobene odgovornosti. Javnemu pozivu navkljub, naj se zaposlenim za izrečeno opraviči, direktor tega ni storil, temveč je z izjavami, kot je tista, da gre le za majhno skupino posameznikov, zavajal javnost in razdor med zaposlenim še poglobil. Kaplja čez rob je bila zavrnitev sestanka s sindikati ob navzočnosti članov delavskega predstavništva, ki so bili izvoljeni v skladu z določbami Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Omenjeno glasovanje je nedvoumno pokazalo, da direktor Damjan Damjanovič, še zlasti v umetniškem delu zaposlenih, v orkestru in zboru, nima več podpore za vodenje Slovenske filharmonije. Nezadovoljstvo z vodenjem zavoda in z odnosom direktorja do zaposlenih ter zaskrbljenost za prihodnost ustanove, ki jo zaposleni dnevno izražajo, sta izjemno velika, zato smo v SVIZ-u in Glosi prepričani, da zdajšnji direktor ne more uspešno voditi Slovenske filharmonije. Ne vidimo druge poti, kot da direktor odstopi in tako omogoči prepotrebno normalizacijo delovnih razmer, ustrezne pogoje za ustvarjalno delo in vrnitev ugleda Slovenski filharmoniji. SVIZ in Glosa hkrati pozivata ministrico za kulturo mag. Julijano Bizjak Mlakar, naj nemudoma sprejme predstavnike orkestra in zbora Slovenske filharmonije, da ji pojasnijo razloge za nezadovoljstvo, ki se je izrazilo tudi v glasovanju o zaupanju direktorju.

V Ljubljani, 30. marca 2016.

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ

Mitja Šuštar, predsednik Glose

Galerija

Datoteke

Izjava za javnost SVIZ in Glosa (22. 12. 2015)

Pismo direktorju Damjanoviču (23. 12. 2015)

Odgovor direktorja Damjanoviča (28. 12. 2015)

Odgovor direktorju Damjanoviču (07. 01. 2016)

Sporočilo za medije SVIZ in Glosa (22. 01. 2016)

Direktor ob zaupanje filharmonikov (30. 03. 2016)

Dopis ministrici (30. 03. 2016)

Podpora stavkajočim v Slovenski filharmoniji (29. 11. 2016)

Podpora ZSSS stavkajočim (14. 12. 2016)

Podpora Glosa / Suki (14. 12. 2016)

Podpora FIM (16. 12. 2016)

Podpora SNG Opera in balet Ljubljana (15. 12. 2016)

Filharmoniki uspeli s stavko (19. 01. 2017)

Pismo - mnenja / soglasja o kvaliteti kandidatov za umetniške vodje (07. 03. 2017)

V SF več soupravljavskih pravic (DE, 16. 03. 2017)

Filharmoniki pred ministrstvom (DE, 13. 07. 2017)

MK odstavlja direktorja (DE, 31. 08. 2017)

NULL