Uresničevanje NKP s stališča samostojnih ustvarjalcev na področju kulture

Med splošne prioritete kulturne politike v obdobju 2004 – 2007 spada v sedmi točki neposredna podpora ustvarjalcem.

Šesta alineja ukrepov predvideva uveljavitev enakosti zaposlenih in samozaposlenih umetnikov z drugimi delavci glede plačil.

NULL