SUKI na ZUJIK

27.02.2013

Na podlagi resolucije UNESCO iz leta 1980, ki vsebuje priporočila o statusu umetnikov, priporočila Mednarodne organizacije dela R198 iz leta 2006 o delovnih razmerjih, raziskave Ocena stroškov dela za samozaposlene v kulturi ter dosedanjih nacionalnih programov za kulturo, predlagamo, da se v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) ustrezneje določi status samozaposlenih delavcev v kulturi, ki so po vsebini in svojem nastopu na trgu dela delavci brez stalnega ali znanega delodajalca. To je v splošnem in javnem interesu.

Datoteke

ZUJIK predlogi PDF

NULL