SUKI - evropski projekt

Obveščamo vas, da je sindikat GLOSA, sindikat kulture Slovenije, uspešno prijavil mednarodni projekt »Uporaba danske in švedske dobre prakse za organiziranje samostojnih ustvarjalcev na avdiovizualnem področju v novih državah članicah EU in državah kandidatkah«.

NULL