Pripombe ne Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo - ZUJIK

27.02.2013

Strinjamo se z vami, da lahko le s tvornim sodelovanjem prispevamo k čimbolj premišljenim, konsenzualnim in tehtnim spremembam temeljnega predpisa na področju kulture. Ker gre za občutljiva vprašanja, smo skušali s skrbno analizo ter z upoštevanjem mnenj stroke in zainteresiranih subjektov tudi v našem sindikatu preveriti primernost sedanje ureditve ter izboljšati besedilo osnutka predlaganega zakona (v slovnične in druge jezikovne primernosti se ne spuščamo).

Datoteke

Pripombe na osnutek PDF

NULL