Pripombe na osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2013 – 2016

22.02.2013

Od dosedanjih besedil nacionalnih programov za kulturo smo si vselej upravičeno obetali mnogo. Tokrat si recimo upravičeno obetamo tudi prenovo osrednjega nacionalnega gledališča. Le želimo si lahko, da bodo razpis, naročila in dela opravljeni v rokih in ansambel SNG Drama Ljubljana ne bo podoživljal brezdomske zgodbe kolegov iz SNG Opere in baleta. NPK in iz njega izhajajoče spremembe in dopolnitve Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) se ustvarjalcem v kulturi posmehujeta in uvajata diskriminacijo v primerjavi z drugimi uslužbenci javnega sektorja. V nadaljevanju se bomo tudi zato prvenstveno osredotočili na področje uprizoritvenih umetnosti.

Datoteke

Pripombe na osnutek PDF

NULL