Pismi ministrici za okolje in prostor

Spoštovana gospa ministrica!

Seznanjeni smo, da Ministrstvo za okolje in prostor načrtuje nedopustno poseganje v proračunska sredstva Javnega zavoda Triglavski narodni park in Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Sindikat Glosa je bil obveščen, da imata zavoda zaradi rebalansa proračuna težave pri pripravi finančnega načrta za leto 2015. Proračun se je ponovno zelo znižal, v primerjavi z lanskim letom še za dodatnih 7 oziroma 8 odstotkov.

Posledice takšnih nerazumnih ukrepov se lahko zelo hitro pokažejo pri izvajanju rednih nalog javne službe. Vsakoletnega zniževanja sredstev v tolikšni višini in obenem še zmanjševanja števila zaposlenih nikakor ne moremo razumeti kot izvajanje dogovora med vlado in socialnimi partnerji.

Gospa ministrica, želimo argumentirana pojasnila in pričakujemo povabilo na takojšnji sestanek vseh zainteresiranih.

Celotno besedilo je spodaj (datoteki pdf).

Datoteke

Pismo JZ TNP 21.04.2015

Pismo ZRSVN 20.04.2015

NULL