Odziv na osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2018 - 2025

Spoštovani sestavljavci strateške listine v/o kulturi!

Osnutek na prvi pogled ni videti slab in NPK bi lahko bil, po besedah našega ministra, »drugačen od prejšnjih, realnejši, z enotnejšim pogledom na kulturo, z bolj konkretiziranim javnim interesom«. A bolj ko se poglabljamo, bolj smo zadržani. Če mu že odkrito ne nasprotujemo, vsaj ugotavljamo, da ga je – po načelu rajši nič kot zanič pametno zavrniti. Nobene pravne vrzeli, nobene katastrofe ne bo, če NPK ne bo začel veljati s prvim dnem novega leta. Naglica in bojazen sta odveč, ker je preveč zajeten in premalo zavezujoč dokument ob iskanju (sistemskih) rešitev mlahav, po nepotrebnem išče konflikte in ustvarja sovražnike med različnimi deležniki v kulturi, predvsem pa nima izkristaliziranih ciljev, zaradi česar bo razvoj za osem let zastal.

Celoten Glosin odziv:  NPK_Glosinipredlogi_18.9.2017.pdf

Osnutek NPK:  NPK_2018-25_za_javno_razpravo.pdf

 

 

 

 

NULL