SARS-CoV-2 (COVID-19)

Boj proti koronavirusu

Zavarujmo zdravje, obvarujmo življenje!

Delavkam in delavcem, katerih prisotnost na delovnem mestu ni nujno potrebna, naj delodajalci odredijo čakanje na delo doma ali naj jim – ko je to možno in v dogovoru z njimi – omogočijo opravljanje dela na domu!

Pozivamo k polnemu nadomestilu plače za čas čakanja na delo.

Odrejanje prisilnega dopusta ni zakonito, ravno tako ni dopustno enostransko odločanje o 'kompenziranju' t. i. viškov/manjkov ur.

Samozaposlenim v kulturi pa je nujno priznati ustrezna nepovratna sredstva zaradi odpovedanih dogodkov ter jim pokriti prispevke za socialno varnost iz proračuna kljub neizpolnjevanju kriterija o izjemnem kulturnem prispevku in preseganju predpisanega dohodkovnega cenzusa.

Več spodaj in na https://www.zsss.si/korona-virus/

Datoteke

Glosa_Poziv 9. 3. 2020

Glosa_Poziv s prošnjo 13. 3. 2020

Glosa_Apel za zaščito slovenskih avtorjev glasbe 23. 3. 2020

Poziv k enakopravni obravnavi 25. 3. 2020

Poziv slovenskim RA+TV medijem 26.3.2020

Poziv PS SJS 26. 3. 2020

Odgovor MJU na poziv PS SJS 2. 4. 2020

Pomoč za samozaposlene naj bo hitra in učinkovita 30. 3. 2020

Pomoč za samozaposlene naj bo hitra in učinkovita - Predlog popravkov 30. 3. 2020

MZ Ukrepi za zavarovanje zdravja 19. 3. 2020

IRSD Odreditev LD ob trenutni epidemiološki situaciji 17.3.2020

ZSSS IRSD

ZSSS Priporočila

ZSSS Poziv delodajalcem

ZSSS Poziv vladi in ministrstvom

ZSSS Poziv izvajalcem medicine dela

MDDSZEM Pravice in obveznosti 13. 3. 2020

MDDSZEM Pravice in obveznosti 16. 3. 2020

MDDSZEM Pravice in obveznosti 20. 3. 2020

SM + Interventni zakon za vse

ZSSS Poziv vladi in ministrstvoma

Plačila po veljavni zakonodaji

NULL