Glosino pokriválo 2014

04.12.2014

Deset let je bilo pokriválo v Delavski enotnosti, ki je takrat spadala pod časopisno podjetje Delo. Deloválo je tudi v tajništvu redakcij drugih edicij: Revija za razvoj, Delavec v obrti, Vzajemnost in Utrip. (Mimogrede: takrat je Delavsko enotnost na dom prejemal še vsak član sindikata.) Še zmeraj ne veste? Čudno.

Datoteke

Glosino pokrivalo 2014 PDF

NULL