Glavni odbor je postal stavkovni odbor

Glavni odbor Sindikata Glosa se je preoblikoval v stavkovni odbor.

Pogajanja za sklenitev dogovora o postopnem sproščanju še veljavnih varčevalnih ukrepov za obdobje 2017 – 2019 so bila 7. novembra 2016 spoznana za neuspešna.

Vladna stran ni bila pripravljena popuščati, trmasto je vztrajala na okopih.

Sindikalna stran je zato presodila, da je, glede na resnost situacije, na seji pogajalske komisije nujna prisotnost predsednika vlade (to je bila dosedanja praksa v ključnih trenutkih pogajanj). Ker se gospod Cerar iz nerazumljivih vzrokov ni hotel udeležiti seje, kaj šele prisluhniti našim argumentom, zakaj ne moremo pristati na takšna pogajanja, in ker se vlada očitno noče dogovoriti, se je pogajalska skupina sindikatov javnega sektorja preoblikovala v koordinacijo stavkovnih odborov, ki bo v nadaljevanju izvedla vse potrebno, da vlada v pravice zaposlenih ne bo posegla z enostranskimi ukrepi. Ministru Koprivnikarju smo povedali, da to zaenkrat še ne pomeni napovedi stavke in da izražamo pripravljenost na pogajanja, če se vlada ne bo do onemoglosti oklepala svojega prav in bo sindikatom končno predstavila resen protipredlog.

Če bo vlada predlagala parlamentu sprejem interventnih zakonov, bo tvegala resen konflikt.

Glavni odbor / stavkovni odbor Sindikata Glosa bo budno spremljal zadeve na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju in, če bo treba, sprejel vse potrebne odločitve in ukrepe za izvedbo stavke v skladu z zakonom, z namenom zaščite pravic in dostojanstva naših članov, ohranitve kakovosti in dostopnosti javnih storitev za vse državljane Republike Slovenije, ponovne vzpostavitve socialnega dialoga, ki je v iskanju konsenza socialnih partnerjev, ter preprečitve še hujših socialnih posledic za delavce v javnem sektorju.

O nadaljnjih sindikalnih aktivnostih, datumu morebitne stavke in stavkovnih zahtevah se stavkovni odbor odloča v skladu s skupnimi dogovori na ravni enotne pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja oziroma koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja.

Galerija

Datoteke

Sklep o preblikovanju glavnega odbora v stavkovni odbor (11. 11. 2016)

NULL