Finančno ministrstvo proti baletnikom

Čeprav je predlog za priznanje poklicnih pokojnin za 70 baletnikov in baletnic že bil uvrščen v predlog sprememb zakona o uveljavljanju javnega interesa v kulturi (ZUJIK), je zaradi nasprotovanja finančnega ministrstva iz njega izpadel.

Datoteke

Finančno ministrstvo proti baletnikom PDF

NULL