2. srečanje zaposlenih na področju varstva narave

Kozjanski park, 23. april 2015.

Predstavniki zaposlenih na področju varstva narave so se sestali na sedežu Kozjanskega parka v Podsredi. Prijeten dogodek v še prijetnejšem okolju je organizirala Glosina članica in vodja službe za ohranjanje narave in naravovarstveni nadzor Mojca Kunst.

Direktor mag. Teo Hrvoje Oršanič je udeležence gostoljubno sprejel. V uvodnem nagovoru je opozoril na nezavidljivo stanje na področju varstva narave v Sloveniji, ki je predvsem posledica nerazumnih varčevalnih ukrepov in birokratske neodzivnosti.

 Gostiteljica Mojca Kunst je nato predala besedo podpredsednici Glose in sindikalni zaupnici v Triglavskem narodnem parku Tei Lukan Klavžer, sindikalni zaupnici na Zavodu RS za varstvo narave Martini Stupar in predsedniku Glose Mitju Šuštarju. Ti so podrobno predstavili organiziranost in dosedanje delovanje Glose za zaposlene na področju varstva narave, vse od pridobitve reprezentativnosti leta 2009 naprej.

 Ob obravnavi aktualnih problemov so se kresale različne ideje, izmenjalo se je veliko koristnih informacij in izkušenj ter pogledov v prihodnost. Zlasti pa je bila znova izpostavljena programska zaveza 4. skupščine Sindikata Glosa aprila 2013 po sklenitvi panožne kolektivne pogodbe za varstvo narave.

 Besedilo pogodbe so prejeli že trije resorni ministri (Franc Bogovič jeseni leta 2012, mag. Dejan Židan spomladi 2013 in Irena Majcen v začetku leta 2015), a do pogajanj zaradi takšnih in drugačnih izgovorov še do danes ni prišlo. Glosa nikoli ne bo pristala na argumente, da za urejanje zadev za majhno skupino javnih uslužbencev ni pravih možnosti. Četudi so zaposleni na področju varstva narave majhni po številu (v celotni Sloveniji jih je skupaj le okrog 200), niso majhni v glavah. Področje je široko, razvejano, specifično in strokovno zelo zahtevno. Zato si bo Glosa, edini reprezentativni sindikat na tem področju, še naprej prizadevala za kolektivno pogodbo. Ta bo koristila zaposlenim, zavodom in naravi.

 Prisotni so ob koncu druženja ponovno ugotovili, da moramo članstvo še okrepiti: le skupaj smo močnejši in vplivnejši. Tudi morje je sestavljeno iz kapljic …

 

Galerija

NULL