Vodstvo

PREDSEDNIK

Mitja Šuštar, predsednik
Sindikata kulture in narave Slovenije

mitja.sustar@sindikat-zsss.si

 

 

PODPREDSEDNIK

Andrej Sraka, podpredsednik
Sindikata kulture in narave Slovenije

andrej.sraka@gmail.com

 

 

PODPREDSEDNICA


Martina Stupar, podpredsednica
Sindikata kulture in narave Slovenije

martina.stupar@zrsvn.si