Vodstvo

PREDSEDNIK

Mitja Šuštar, predsednik
Sindikata kulture in narave Slovenije

 

 

PODPREDSEDNIK

Andrej Sraka, podpredsednik
Sindikata kulture in narave Slovenije

 

 

PODPREDSEDNIK

Matej Demšar

Matej Demšar, podpredsednik
Sindikata kulture in narave Slovenije