Pravna pomoč

Ko potrebujem pogovor, informacijo, nasvet ali pomoč, ko želim izkoristiti članske ugodnosti, zavarovati pravice iz dela, delovnega razmerja ali socialnega položaja,
se obrnem na predsednika Mitja Šuštarja: mitja.sustar@sindikat-zsss.si.