Glavni odbor

ČLANI GLAVNEGA ODBORA

Tomaž Bregant
Javni zavod Triglavski narodni park

Marisa Čebular
Mestna knjižnica Ljubljana

Matej Demšar
Zavod RS za varstvo narave

Janez Dolinšek
Knjižnica Domžale

Elizabeta Fičur
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Andreja Kos
Mariborska knjižnica

Denis Miklavčič
RTV Slovenija

 

NADZORNI ODBOR

Špela Benčina
SNG Opera in balet Ljubljana

Polonca Kores
Lutkovno gledališče Ljubljana

Anita Virag
Narodni muzej Slovenije  /predsednica/

 

STATUTARNA KOMISIJA

Goran Filipič
Narodni muzej Slovenije

Tadej Kenig
SNG Opera in balet Ljubljana  /predsednik/

Eva Kocuvan
Narodni muzej Slovenije

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

Mirsad Begić
ZSSS / Suki

Janez Dolinšek
Knjižnica Domžale  /predsednik/

Metka Vister
RTV Slovenija

 

PREDSEDNIKI SINDIKALNIH KONFERENC (člani glavnega odbora po položaju)

1.

Sindikalna konferenca uprizoritvenih dejavnosti

2.

Mateja Žvižej
Sindikalna konferenca splošnih knjižnic

3.

Sindikalna konferenca tehničnih delavcev in organizatorjev

4.

Mirsad Begić
Suki (Samostojni ustvarjalci na področju kulture in informiranja)

 5.

mag. Andrej Sraka
Sindikalna konferenca glasbenikov (Glosa SKG)