Glavni odbor

ČLANI GLAVNEGA ODBORA

1.

Marisa Čebular
Mestna knjižnica Ljubljana,   marisa.cebular@mklj.si

2.

Janez Dolinšek
Knjižnica Domžale,   janez.dolinsek@dom.sik.si

3.

Elizabeta Fičur
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,   elizabeta.ficur@siol.com

4.

Ksenija Kovač Romano
SNG Opera in balet Ljubljana,   ksenijakovac.kk@gmail.com

5.

Tea Lukan Klavžer
Triglavski narodni park,   tea.lukan-klavzer@guest.arnes.si

6.

Denis Miklavčič
RTV Slovenija,   denis.miklavčič@guest.arnes.si

7.

Karin Servatzy
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto,   karin.servatzy@nm.sik.si

8.

Martina Stupar
Zavod RS za varstvo narave,   martina.stupar@zrsvn.si

 

NADZORNI ODBOR

1. Mihael Kokalj, predsednik
Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana
miha.kokalj@nuk.uni-lj.si
2. Matej Demšar
Zavod RS za varstvo narave
matej.demsar@zrsvn.si
3. Vincenc Lotos Šparovec
Mestno gledališče ljubljansko
lotos.sparovec@gmail.com

 

STATUTARNA KOMISIJA

1.

Elizabeta Fičur, predsednica
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
jankoc@yahoo.com
2. Sonja Rozman
Zavod RS za varstvo narave
sonja.rozman@zrsvns.si
3. Marko Simčič
Mestno gledališče ljubljansko
simcicm@siol.net

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

1.

Lara Jogan Polak
Zavod RS za varstvo narave
2. Andreja Kos
Mariborska knjižnica
andreja.kos@mb.sik.si
3. Gašper Tič
Mestno gledališče ljubljansko
tici@lj-kabel.net

 

PREDSEDNIKI SINDIKALNIH KONFERENC (člani glavnega odbora po položaju)

1.

Sindikalna konferenca uprizoritvenih dejavnosti

2.

Mateja Žvižej
Sindikalna konferenca splošnih knjižnic,   mzvizej@gmail.com 

3.

Sindikalna konferenca tehničnih delavcev in organizatorjev

4.

Mirsad Begić
SUKI (Samostojni ustvarjalci na področju kulture in informiranja),   mirsad.begic@sindikat-zsss.si

 5.

mag. Andrej Sraka
Sindikalna konferenca glasbenikov (Glosa SKG),   andrej.sraka@gmail.com